Restrukturyzacja kredytów- kompendium informacji dla przekredytowanych

odwiedz strone tutaj
Restrukturyzacja kredytów to następne zadanie z jakim przyszło mi się zmierzyć w mej pracy doradcy pożyczkowego. O ile temat zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana znacznej części mieszkańców naszego kraju tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Sprawa wobec tego jest relatywnie łatwa. Chcemy gotówki na sprecyzowany cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i wznosimy nasz wytęskniony dom. Idziemy wobec tego do agencji bankowej i staramy się o zdobycie kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa aby mieć gwarancję, iż ten kredyt będziemy rzetelnie spłacać analizuje nasze dochody, ich wysokość, częstotliwość, typ zakładu pracy itd. Ponadto zwrot kredytu zabezpiecza poprzez wykonanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.
http://antywindykacja.net/podstrona/oddluzanie/czyszczenie-rejestrow-bik-i-br jak usunać wpis z bik
Restrukturyzacja kredytów to temat co do którego powinno się posiadać odpowiednią wiedzę praktyczną już stricte prawniczą. Bowiem musimy mieć świadomość, iż zawarta umowa kredytowa to poważne zobowiązanie, którego normy nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne dokumenty, niższej ważności- takie jak regulaminy bankowe i lepszej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym zadaniem jest restrukturyzacja kredytów to musimy brać pod uwagę zastrzeżenia, jakie to są nakładane przez wspomniane akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w postaci 2 niespłaconych rat to bank ma prawną możliwość rozpoczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.
Oddłużanie - Czyszczenie rejestrów BIK i BR - oddłużenia