Restrukturyzacja kredytów jako taktyka na finansowe problemy


Restrukturyzacja kredytów to następne zagadnienie z którym przyszło mi się zmierzyć w mojej pracy doradcy kredytowego. O ile sprawa zaciągania kredytów jest w mniejszym stopniu lub bardziej znana większości obywateli naszego państwa tj. tej grupie, która choć raz w swym życiu zdecydowała się na wzięcie pożyczki. Okoliczność w takim razie jest relatywnie łatwa. Pragniemy gotówki na wyznaczony cel np. jesteśmy świeżym małżeństwem i budujemy nasz wymarzony dom. Udajemy się wobec tego do instytucji finansowej i staramy się o otrzymanie kredytu hipotecznego. Bank aby mieć pewność, że tego typu kredyt będziemy rzetelnie zwracać analizuje nasze dochody, ich wysokość, okresowość, rodzaj zakładu pracy itd. Oprócz tego zwrot kredytu ubezpiecza poprzez zrealizowanie adekwatnego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, jest to wydział IV ksiąg wieczystych tj. hipoteka.

Restrukturyzacja kredytów to zagadnienie co do którego należy mieć właściwą wiedzę już stricte prawną. Albowiem trzeba mieć świadomość, że podpisana umowa kredytowa to oficjalne zobowiązanie, którego warunki nie mogą być dobrowolnie określone i zmieniane przez strony porozumienia. Umowa jest albowiem regulowana poprzez stosowne akty, mniejszej rangi- takie jak regulaminy bankowe i wyższej rangi jak Ustawa o Prawie Bankowym, Ustawa o kredycie konsumenckim i Kodeks cywilny.

Z tej przyczyny jeżeli naszym celem jest restrukturyzacja kredytów to powinniśmy brać pod uwagę ograniczenia, jakie to są nakładane przez wyżej wymienione akty, zarówno na nas jak i na bank. Np. kiedy nie spłacamy naszego kredytu i wystąpiła zaległość w formie dwóch niespłaconych rat to bank ma prawną sposobność wszczęcia procedury wypowiedzenia naszej umowy, co ostatecznie kończy się egzekucją komorniczą.