การเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของวัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตที่อยู่กึ่งกลางระหว่างวัยเด็กกับผู้ใหญ่ ถือว่า เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการใช้ชีวิตต่อไปในภายหน้า ชีวิตใน วัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งทั้ง เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย

วัยรุ่นจะอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่าง เห็นได้ซัด ต่อมไร้ท่อต่างๆ จะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนมากกว่าวัยอื่นๆ ร่างกายจะเจริญเติบโตทั้งส่วนสูงและนํ้าหนัก รวมทั้งลักษณะทางเพศ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ซัด

ลิงที่แสดงถึงการเจริญเติบโตเมื่อเริ่มเข้าส่วัยรุ่นแล้ว

 

 

วัยรุ่นชาย

  • เสียงแตกห้าว
  • มีขนหน้าอก รักแร้ และที่อวัยวะเพศ บางคนก็มีหนวดเครา
  • ไหล่กว้างขึน มีกล้ามเนอ มส่วนสูงและนำหนักเพิ่มขึ้น นมใหญ่ขึ้นเรียกว่านมแตกพาน
  • อวัยวะสืบพันธุใหญ่ขึ้นมีการหลั่งนำอสุจิฝันเปียกเป็นครังคราว

 

 

วัยรุ่นหญิง

  • มีเสียงที่นุ่มนวลแบบหญิงสาว -ะ- มีขนที่รักแร้ และที่อวัยวะเพศ
  • ส่วนสูงและนํ้าหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • สะโพกขยาย เอวคอด เริ่มมีทรวดทรง
  • เต้านมใหญ่ขึ้น หน้าอกนูนออกมา เริ่มมีประจำเดือน

 

 

2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ และอารมณ์

เนื่องจากเป็นวัยที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่ จิตใจ ของวัยรุ่นบางครั้งจึงดูคล้ายผู้ใหญ่ เซ่นอยากเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาบังคับ มีเหตุผลเป็นตัวของตัวเอง รักความยุติธรรม แต่ ก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่คือ ใจร้อน อารมณ์รุนแรง ชอบเอาแต่ใจตัวเอง วิตกกังวลง่าย ไม่ค่อยมั่นใจในตนเอง ชอบความสนุกสนาน ชอบเล่น และชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนมากกว่าอยู่กับครอบครัว

เครื่องไล่หนูไฟฟ้า