clean & sh*t

uSandoh ,shalmon ,Man v ,mthaks ,Mabongy ibona abaculi base clean & sh*t. ngiyazi i most icabanga ngath asithathi serious i game kodwa babheka i side eliyi one .Nathi sine story sethu kuth yin eyenza sibe lyk this .kwi Freetape yethu #amanxeba ezophuma ngo September 2015 ichaza yonke into ngathi .kithi yonke into is about respect and mawukuthi u going around utshela abantu ukuth uban awumthandi ,he is wack usuk ngakhombisi ukuba indoda .Thina sikholelwa ekutheni uma ucabanga ukuthi u better than someone mele ukukhombise lokho and uzothola i respect yethu mawuzobonisa kuth uyindoda uyeke ukuhamba utshela abantu ukuth ubani u wack .#ZangomeniDH nge 16 June 2015 iyaphuma ingoma ka #@SANDOH_NDL After school Dopess single track ever in #MGZ