12 hiểu lầm thường gặp của chị em về sự thụ thai

Sử dụng siro ho hay giơ cao chan sau khi quan hệ co thể lam tang khả nang thụ thai... tất cả dều la những quan niệm sai lầm.

Infographic dưới day sẽ cung cấp cho bạn những thong tin dầy dủ về những hiểu lầm cần biết va tranh dể co một dời sống sinh hoạt lanh mạnh va sức khoẻ tốt, giup lam tang khả nang thụ thai.