โหมดการตรวจจับ

โหมดการตรวจจับ Photo sensor 
ผ่านการจัดแสงประกอบด้วยตัวรับสัญญาณที่อยู่ในสายของสายตาของเครื่องส่งสัญญาณ ในโหมดนี้มีการตรวจพบวัตถุเมื่อแสงไฟถูกปิดกั้นจากการเดินทางไปรับจากเครื่องส่ง

สถานที่จัด Photo sensor เครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณในสถานที่เดียวกันและใช้สะท้อนแสงที่จะตีกลับแสงไฟกลับมาจากการส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับ วัตถุรู้สึกเมื่อลำแสงถูกขัดจังหวะและล้มเหลวที่จะไปถึงผู้รับ

ความใกล้ชิดตรวจจับ (กระจาย) จัดเป็นหนึ่งในการที่จะต้องส่งรังสีสะท้อนออกวัตถ​​ุเพื่อไปให้ถึงผู้รับ ในโหมดนี้มีการตรวจพบวัตถุเมื่อผู้รับเห็นแหล่งที่ส่งมากกว่าเมื่อมันล้มเหลวที่จะเห็นมัน ในขณะที่เซ็นเซอร์ย้อนยุคสะท้อนรังสีเซ็นเซอร์กระจายและรับจะอยู่ในที่อยู่อาศัยเดียวกัน แต่เป้าหมายทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนแสงเพื่อให้การตรวจจับของแสงที่สะท้อนจากวัตถ​​ุรบกวน อีซีแอลส่งออกลำแสง (ส่วนใหญ่มักพัลอินฟาเรด, สีแดงมองเห็นได้หรือเลเซอร์) ที่กระจายในทุกทิศทางเติมพื้นที่ตรวจจับ เป้าหมายนั้นก็เข้าสู่พื้นที่และ deflects ส่วนหนึ่งของคานกลับไปรับ ตรวจจับการเกิดขึ้นและการส่งออกที่มีการเปิดหรือปิดเมื่อแสงเพียงพอที่ตรงกับตัวรับสัญญาณ


บางภาพมีตาสองประเภทการดำเนินงานที่แตกต่างกันแสงมืดดำเนินการและดำเนินการ แสงทำงานตากลายเป็นภาพการดำเนินงานเมื่อรับ "ได้รับ" สัญญาณเครื่องส่งสัญญาณ ทำงานมืดตากลายเป็นภาพการดำเนินงานเมื่อรับ "ไม่ได้รับ" สัญญาณเครื่องส่งสัญญาณ

ช่วงการตรวจจับของ Photo sensor ตาแมวคือ "มุมมอง" ของตนหรือระยะทางสูงสุดที่ Photo sensor สามารถดึงข้อมูลที่ลบระยะทางขั้นต่ำ วัตถุที่ตรวจพบต่ำสุดคือวัตถุที่มีขนาดเล็กที่สุดเซ็นเซอร์สามารถตรวจสอบได้ เซ็นเซอร์ที่แม่นยำมากขึ้นมักจะมีวัตถุที่ตรวจพบต่ำสุดของขนาดจิ๋ว