Markedsføringen er blevet renere for forbrugslån

Mængden af forbrugslån har gennemgået et kvantitativt hop henover en årrække startende midt i 1990´erne. Det har, som tidligere beskrevet her på bloggen, forringet økonomien hos nogle forbrugere, eftersom de har måtte betale renter og øvrige gebyrer for at holde hovedet oven vande.

 

Lån penge nu ved brug af kviklån er dog blevet modificeret voldsomt siden dengang, senest gennem markedsføringsloven udarbejdet af Forbrugerombudsmanden. De har skabt anderledes forhold på markedet, hvormed hensigten har været at gøre forbrugerne i stand til at kunne gennemskue vildledende markedsføring, hvorpå en ikke tilladt markedsføringskampagne er blevet fjernet af Forbrugerombudsmanden for at herved at beskytte forbrugeren mod urigtige oplysninger.

 

En af reglerne fra Forbrugerombudsmanden er, at en erhvervsdrivende ikke må ”vildlede eller udelade oplysninger i markedsføringen, som er væsentlige for vurderingen af tilbuddet”.

 

Urent trav tidligere

At forbrugerombudsmanden har været inde og vurdere lovgivningen for kviklån har gavnet markedet og forbrugernes syn på branchen for kviklån. Det er nu muligt at se samtlige oplysninger og hermed udgifter, før indgåelse af låneaftalen og sågar inden låneansøgningen sendes af sted.

 

Risikoen er imidlertid stadigvæk, at låneudbyderne af kviklån ikke oplyser hvilket niveau udgifterne præcist ligger på. Det bliver kun vurderet, hvis der udarbejdes en decideret låneaftale til forbrugeren. Så det gør stadig sammenligningen mellem de divergerende udbydere umuligt som almen forbruger.

 

Flere eksperter appellerer derfor til, at udbyderne skal markedsføre sig med fast ÅOP´er, så markedet gøres endnu mere gennemskueligt i forbrugernes perspektiv.

 

Reducerer risikoen ved kviklån

En øget gennemsigtighed forandrer låneprocessen for en forbruger. Qua tillid til udlåneren og gennemsigtig er det nemmere at tage stilling til, hvad der bedst egner sig for låneren i den givne situation. På den måde sender man så at sige ikke en låneansøgning på falske forudsætning og på et usandt grundlag, som udlåneren har skabt ved at angive lånevilkår, der alligevel ikke kan leves op til.