Kinh nghiệm lựa chọn giường cui an toan cho be

Dựa tren những tieu chi nao dể co thể lựa chọn một chiếc giường cui trẻ em vừa dảm bảo an toan cho be, vừa co gia cả hợp ly? Dưới day sẽ la những gợi y dể cac bạn tham khảo.

Chất liệu gỗ

Một trong những yếu tố khong thể nao bỏ qua do chinh la chất liệu cấu thanh chiếc giường, cui cho be. No quyết dịnh dến dộ an toan của chiếc giường cui ma be sử dụng sau nay. Bạn nen chọn cac loại cui dược lam bằng chất liệu gỗ tự nhien, chắc chắn với dộ bền cao.

Kinh nghiệm lựa chọn giường cui an toan cho be - Ảnh 1

Co rất nhiều sản phẩm giường cui với kiểu dang khac nhau dể bạn lựa chọn.

Chất liệu sơn

Dừng bao giờ chủ quan với chất liệu sơn của mỗi chiếc cui. Nếu như bạn khong chắc chắn về lớp sơn dược phủ len chiếc giường cui trẻ em co an toan hay khong thi khong nen mua cho be. Khuyến khich nen chọn sơn PU, sơn khong chi khong dộc hại. Chọn loại sơn nhiều lớp dể dảm bảo dộ bền của cui.

Thiết kế

Hay chắc chắn rằng mẫu cui dược thiết kế dung chuẩn, cac nan cui vừa phải khong qua day hoặ qua thưa, co thể dẫn dến cac tai nạn dang tiếc cho be sơ sinh như kẹt tay, chan vao cac nan cui.

Cui phải dảm bảo cac kich thước chuẩn mực phu hợp với trẻ, dảm bảo be khong nga ra ngoai khi sử dụng.

Kinh nghiệm lựa chọn giường cui an toan cho be - Ảnh 2

Dộ lam mịn của cui

Hay tưởng tượng rằng một chiếc cui với dộ lam mịn khong cao, thi việc be bị tổn thương la chuyện qua dễ hiểu, cac goc cạnh của cui nen dược mai nhẵn. Bạn nen kiểm tra một cach cẩn thận khi mua sản phẩm.

Phụ kiện cho giường cui trẻ em

Day la yếu tố cuối cung ma bạn nen can nhắc dể bảo dảm sự an toan cho be. Quay, ga man, dệm cui nen dược lựa chọn kỹ cang dể tranh cac tac dộng hoặc va chạm giữa be va cui.

Cac mẹ co thể tham khảo nhiều mẫu giường tầng an toan cho be tại day.