Hiện nay, tật cận thị ngay cang phổ biến ở lứa tuổi học sinh va cả những trẻ chưa dến tuổi di học. Bạn nghi rằng do ap lực học tập va dọc sach qua nhi

Thời gian hoạt dộng ngoai trời qua it

Khong gian sống chật hẹp, nhất la ở cac thanh phố lam hầu hết cac hoạt dộng của be diễn ra trong phong. Luc nay, mắt be dần quen với diều tiết dể nhin ở khoảng cach gần. Lau dần, no sẽ lam be dau mắt, mỏi mắt va thị lực co vẻ kem hẳn.

Nhiều be cận thị từ khi rất nhỏ

Nhiều be cận thị từ khi rất nhỏ

Ben cạnh do, do ở trong nha nhiều nen be tiếp xuc với anh sang tự nhien it hơn dồ sơ sinh cho be gai thay vao do la cac nguồn anh sang nhan tạo, anh sang từ tivi, may vi tinh v.v… Nếu bố mẹ khong quan tam dến tầm nhin, khoảng cach va tư thế ngồi của be sẽ rất dễ khiến mắt của trẻ bị mệt mỏi qua mức, dẫn dến cận thị.

Nhin gần qua nhiều

Ở thanh phố, cac ngoi nha san sat, khong co khoảng khong dể be phong tầm nhin xa, ma da số thời gian be dều tập trung do so sinh tầm nhin chỉ trong phạm vi hạn hẹp duới 5m. Do do, khả nang nhin xa của be sẽ ngay cang yếu di.

Anh sang mạnh yếu khong phu hợp

Bạn thường lo lắng anh sang từ bong den ở nha khong dủ sang sẽ ảnh hưởng thị lực của be. Tuy nhien tren thực tế, theo cac khảo sat thi den dung cho trẻ học tập, dọc sach của be hiện nay khong phải khong dủ sang, ma la qua sang. Mắt sẽ dễ mệt mỏi hơn khi nhin tia sang qua mạnh. Den thich hợp cho trẻ la anh sang trắng on hoa va phải dể nguồn sang ở phia ben trai của trẻ.

Hoạt dộng vui chơi chỉ lấy game lam chinh

Luc chung ta con nhỏ, nhảy day, lo co, bắn bi… la những tro chơi thường ngay của chung ta. Day dều la những hoạt dộng vui chơi ngoai trời với khong gian thoang dang, tự nhien, tầm nhin xa gần dược phan dều nhau. Con bay giờ, cac ong bố ba mẹ khong co thời gian, vi vấn dề an toan ma dể trẻ chơi trong nha. Kể cả bạn tập trung nhiều be cung chơi thi cung chỉ ở nha hay một khoảng san nhỏ. Từ do, tầm nhin của trẻ bị bo hẹp, trẻ phải diều tiết nhin gần nhiều hơn va mắt phải ganh ap lực nặng hơn.