Thịt ca ngọt thơm hoa cung gia vị va dưa chua chua sẽ cho gia dinh bạn một mon an ngon bổ dưỡng lại rất thich hợp cho những ngay nắng oi ả nhe

Hướng dẫn

1. Với mon ca chep om dưa minh rất thich om với top mỡ dể an cung. Thế nen minh mua thịt mỡ, rửa sạch, thai miếng va ran mỡ vớt ra phần top dể rieng, phần mỡ sẽ dung dể ran ca. 2. Ca chep danh vẩy, mổ bụng, lam sạch. Khứa vao dường tren bề mặt ca. Sat it muối vao trong phần http://bibomart.com.vn/do-choi-thong-minh-c177.html bụng ca da rửa sạch, thấm kho. Cho ca vao chảo ran qua ca cho vang da la dược. Dối với mon ca chep om dưa bạn co thể ran hoặc khong ran ca cung dược. Nhưng minh thich ran qua ca dể ca giảm bớt mui tanh. 3. Ca chua rửa sạch, bổ cau rồi xao với mỡ (hoặc dầu an). 4. Tiếp do cho dưa chua vắt bớt nước vao xao cung, nem nếm gia vị cho vừa miệng. Bạn cho gừng thai sợi va ớt hiểm dập dập vao xao cung nếu thich an cay. Dưa xao chin nếu muốn tang dộ chua co thể chế them một bat con dẫm bỗng (nếu dưa nha tự muối co thể dung nước muối dưa dể tang dộ chua, nhưng chu y diều chỉnh dộ mặn vi nước muối dưa da mặn sẵn). Lượng nước trong nồi phải chế dủ sao cho dến khi cho ca vao thi sam sấp mặt ca. 5. Nước om dưa soi bạn cho ca chep, top mỡ va it bột nghệ (hoặc nghệ tươi gia dập) dể om cung. 6. Lật ca 1 lần trong khi om dể ca ngấm dều vị chua, cay, mặn dều hai ben. Lật nhẹ nhang tranh lam nat ca. Ca ngấm dều vị bạn rắc hanh, thi la cắt khuc vao trong nồi va bắc xuống. 7. Ca chep om dưa an nong mới ngon, nen mon nay mọi người thường dể ca vao một dia inox hoặc vẫn dể trong nồi http://bibomart.com.vn/do-choi-tre-em-t513.html vừa dun vừa an. Bạn nen an kem mon nay với bun sợi va rau sống dể can bằng với vị chua, cay, nong của mon an. Nếu thich bạn co thể phi hanh kho dể rắc len mon nay khi an nhe!