Ai cung co quyền dầu tư cho con cai những gi tốt dẹp nhất, nhưng cai quy hơn la dạy be biết yeu thương va chia sẻ, khi do con bạn sẽ la những “cong ch

Những cau hỏi tại sao?

Be Thương la co be xinh dẹp, dang yeu, dan hay hat giỏi va co thể noi la toan diện nhất trong khu phố. Ngay từ nhỏ be da dược ba mẹ dầu tư rất chu dao bởi gia dinh rất co diều kiện, dặc biệt la bởi ba mẹ dều lam cho cong ty nước ngoai nen dịnh hướng be hướng hiện dại ngay từ sớm. Chinh vi diều kiện tốt như vậy nen be Thương luc nao cung mặc quần ao dẹp & mới, an những mon be thich va co tới 2 chị giup việc luc nao cung sẵn sang “nghe lệnh”. Nếu như bạn hang xom co dồ chơi nay thi be phải co dồ chơi dẹp hơn va nếu như ở lớp co cai gi be thich chơi thi nha be cung phải co, kể cả du quay, ngựa cưỡi hay nguyen một ngoi nha nhỏ. Nếu như be hờn dỗi thi cả nha phải dỗ danh va ba mẹ phải “dền” cho be một cai gi do thật xứng dang.

Nhờ sự “dầu tư” kỹ lưỡng của ba mẹ ma be Thương thanh thoi quen, be khong bao giờ cho ai cai gi, kể cả ba mẹ va nếu như dến lớp co giao bảo be lam việc gi be cung sẽ nhanh chong phản ứng lại “Tại sao?”. Tại sao con phải xếp hang? Tại sao ba mẹ khong mua cai nay cho con? Tại sao lại nấu mon nay?… Lau dần thanh quen va ba mẹ thi luon trả lời: “Vi con la cong chua”, “Vi con la ngoi sao của ba mẹ”… Dần dần be Thương co những thoi quen xấu: khong chơi với bạn mặc quần ao xấu, khong lam theo hướng dẫn của co giao, khong tự giac lam những việc vệ sinh ca nhan ma luc nao cung phải co người giup…

“Cong chua như con, khong cần chơi với những dứa trẻ do”

Dối với hang xom trong khu phố, ba mẹ be Thương la người rất hoa dồng, co trach nhiệm va dược mọi người quy mến. Nhưng do hiếm muộn va chữa trị mai mới co một co cong chua, nen hai vợ chồng cố gắng “bu dắp” cho con dể be luon la ngoi sao trong tất cả mọi mặt. Khong những thế, be co quyền tự do lam những diều minh muốn, dược lấy cai gi minh thich va ba mẹ luon giup be “dạt dược mơ ước” dể khong thiệt thoi với trẻ cung trang lứa. Sự dầu tư của ba mẹ dem lại một co be rất dang yeu, xinh dẹp, vượt trội so với cac bạn nhưng cung “chảnh” hơn tất cả dam trẻ cung khu phố: Be co quyền Dồ sơ sinh khong chơi với bạn vi be hat hay hơn bạn, be co quyền khong chao bac hang xom vi be la cong chua của cả khu phố, be co quyền mắng chị giup việc vi hom nay khong dap ứng yeu cầu v.v… Mỗi lần như vậy ba mẹ dều mất mặt di xin lỗi mọi người, nhưng khi be hỏi thi lại phải giải thich: “Vi con la cong chua, nen con dược phep như vậy”. Diều nay da vo tinh biến be Thương trở thanh “nang cong chua” kieu kỳ va ich kỷ nhất.

Nhiều luc ba mẹ be Thương cung nhin nhận ra những nguy cơ, nhưng vi tinh yeu danh cho con va cung vi da trot “dầu tư” cham chut cho con như vậy thi việc lam be phật long sẽ dẫn tới phản ứng thai qua, thoi thi chiều con them một chut cung khong mất gi… Thế nhưng diều dang buồn la tất cả mọi người trong khu phố dều khong thich be vi no co bao giờ co tinh cảm dau… kể cả dam trẻ con khi chơi với nhau cung mặc dịnh la tẩy chay be Thương sua similac vi kiểu “sang chảnh” khac lạ nay…

Lời khuyen cho cha mẹ

Nếu như bạn muốn con minh trở nen tốt dẹp thi hay dạy con biết chia sẻ va hoa dồng, dừng biến con thanh một “ngoi sao” khac với mọi người vi như thế be sẽ bị mất di dồ sơ sinh gia rẻ ha nội những mối quan hệ xa hội rất cần dể phat triển tam ly va nhận thức. Du la vo tinh hay co chủ y thi it nhiều suy nghi va cach dạy con của cha mẹ sẽ tac dộng rất lớn dến dứa trẻ. Bạn mong muốn con tốt, muốn con co dược mọi thứ về vật chất nhưng nếu khong co yếu tố tinh thần thi be sẽ co dơn trong “lau dai” của rieng be. Nếu muốn be “nổi trội” thi hay dạy cho be biết chia sẻ vật chất minh co với bạn be vi khi do thực sự be sẽ la một “ngoi sao” trong mắt trẻ nhỏ cung như người lớn xung quanh, tương lai va dường dời của be sẽ luon co sự chia sẻ va giup dỡ của tất cả mọi người.