freedom of thoughts

Qofkastaa waxa uu xaq u leeyahay inuu soo bandhigo waxii maskaxdiisa iyo maankiisa ku jira, qofkastaana waxuu dhashay isaga oo xor ah.