n gi dể tang khả nang lam bố

Theo Hiệp hội Y học Sinh sản Mỹ, một chế dộ an uống lanh mạnh gồm nhiều rau, ca, ngu cốc sẽ giup tinh trung của nam giới hoạt dộng tốt hơn.

Nhiều nghien cứu da chỉ ra rằng dinh dưỡng co ảnh hưởng trực tiếp dến tinh trung của người bố. An uống thiếu chất cộng với việc uống rượu thường xuyen sẽ lam giảm chất lượng va số lượng tinh trung, dẫn dến khả nang thụ tinh kem. Va một trong những nguyen nhan gay vo sinh ở dan ong la khong can bằng tốt chế dộ dinh dưỡng.

Theo Hiệp hội Y học Sinh sản Mỹ, một chế dộ an uống lanh mạnh gồm nhiều rau, ca, ngu cố sẽ giup tinh trung của nam giới hoạt dộng tốt hơn. Va an nhiều dồ giau chất beo chuyển hoa co thể lam giảm số lượng tinh trung trong tinh dịch. Dể tang khả nang thụ thai, dưới day la một vai lời khuyen hữu ich về chế dộ an uống danh cho cac ong bố tương lai.

1. An nhiều thực phẩm giau vitamin C

Cac thực phẩm giau vitamin C sẽ giup ngan ngừa tổn thương tinh trung va thuc dẩy khả nang thụ thai nhanh hơn. Một ly nước cam 225g co chứa khoảng 124mg vitamin C. Thong thường một ngay, nam giới cần dược cung cấp khoảng 90mg vitamin C, va khoảng 125mg nếu như hut thuốc la.

Ngoai ra, cac loại trai cay giau vitamin C như dau tay, cam va quả anh dao cung chứa nhiều chất chống oxy hoa, lam tang cường sức mạnh cho tinh trung. Cac chất chống oxy hoa trong do giup tieu diệt cac gốc tự do va bảo vệ tinh trung, thuc dẩy nhu dộng va cải thiện khả nang thụ tinh.

2. Bổ sung dủ kẽm

Theo cac chuyen gia y tế, thiếu kẽm trong cơ thể, no sẽ ảnh hưởng dến số lượng va chất lượng tinh trung, co nguy cơ dẫn dến vo sinh. Hang ngay lượng tieu thụ kẽm tieu chuẩn của dan ong nen la 15 mg va phụ nữ la 11,5 mg. Nguồn thực phẩm chứa kẽm dồi dao ma canh may rau nen tieu thụ thường xuyen gồm hau (16 con hau co khoảng 16mg kẽm), thịt bo (3,5mg kẽm trong 75g), thịt ga (2,38mg kẽm trong 75g)...

An gi dể tang khả nang lam bố - 1

Hau la một trong những thực phẩm giau kẽm, rất tốt cho nam giới

3. Thực phẩm giau axit folic

Theo nhiều nghien cứu chứng minh rằng, axit folic (la một dạng folate nhan tạo hay con gọi la vitamin B) co vai tro quan trọng giup tinh trung khỏe mạnh va thuc dẩy khả nang thụ tinh. Hằng ngay, nam giới nen bổ sung cac thực phẩm giau axit folic như ngu cốc, rau la xanh, cac loại dậu, nước cam...

4. Hạn chế uống rượu

Dan ong uống qua nhiều rượu sẽ lam giảm nồng dộ testosterone, giảm chất lượng tinh trung va ảnh hưởng dến sức khỏe sinh sản. Với người nghiện rượu, cơ thể sẽ bị thiếu vitamin B1 gay ra bệnh nao, lam giảm hoặc mất khả nang tinh http://bibomart.com.vn/sua-bot-cac-loai-c178.html dục như xuất tinh http://bibomart.com.vn/sua-bot-cac-loai-c178.html sớm, khong dạt dược cực khoai, khong co khả nang cương cứng... Accomplish do, dan ong nen hạn chế uống rượu, uống với số lượng vừa phải dể giup cơ thể thư gian va dảm bảo an toan cho “tinh binh”.

5. Bổ sung vitamin tổng hợp

Một vien thuốc vitamin tổng hợp khong thể co nhiều lợi ich bằng chế dộ an uống khoa học, nhưng no phần nao bổ sung them cho cơ thể lượng vitamin cần thiết.