تخت رستم

تخت رستم
 مکان باستانی بنام تخت رستم درولایت سمنگان
جزئیات در مورد تخت رستم به زودی پست خواهد شد