gdje je nestala ljubav

Znam da mnogi danas ne vjeruju u ljubav i osijećaje ali ljubav je nesto najlijepše sto postoji na svijetu nesto najiposebnije nesto sto nam je bog dao  zato bi svi trebali vjerovati u ljubavi svi na svijetu  A Osijećaji su nesto najiepše sto postoji na svijetu najiposebnije na svijetu heart to je za zasada od  Sandyosijećajne