Trắc nghiệm giup mẹ hiểu hệ tieu hoa của be

Hệ tieu hoa tốt giup be yeu phat triển khỏe mạnh va thong minh. Bai trắc nghiệm dưới day sẽ giup cac mẹ co thể "hiểu" bụng be hơn.

Go caption vao day

Hệ tieu hoa tốt giup be tang cường sức dề khang va phat triển tri nao.

1. Biểu hiện của be co hệ tieu hoa khỏe mạnh la gi?

A. An, bu dễ dang

B. Tang trưởng tốt

C. Di tieu dều dặn, phan mềm, sệt

D. Cả A, B, C dều dung

2. Hệ tieu hoa cung cấp bao nhieu nang lượng va dưỡng chất cho cơ thể be?

A. 50%

B.75%

C.100%

3. Hệ tieu hoa ảnh hưởng như thế nao dến khả nang miễn dịch của be?

A. Quyết dịnh 50-60% khả nang miễn dịch

B.Quyết dịnh 70-80% khả nang miễn dịch

C.Quyết dịnh 90-100% khả nang miễn dịch

4. Serotonin la một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng tham gia vao việc hoan thiện tri nao cho be. Hệ tieu hoa khỏe mạnh sẽ sản sinh bao nhieu Serotonin?

A.55%

B.75%

C.95%

5. Lượng sữa mẹ va dinh dưỡngkhuyến nghịcho be từ 1-3 tuổi la bao nhieu mỗi ngay?

A.300ml - 500 ml

B.400ml - 600 ml

C.500ml - 750 ml

6. Cong thức sản phẩm dinh dưỡng ly tưởng dể giup trẻ tieu hoa tốt la gi?

A. Chứa dạm Whey thủy phan

B.Hệ bột dường kep dễ hấp thu thay thế cho Lactose

C.Hỗn hợp chất beo khong dầu cọ

D.Cả A, B, C

Dap an trắc nghiệm:

1.C - Hệ tieu hoa khỏe mạnh giup be an, bu dễ dang, di tieu dều dặn, phan mềm, sệt va tang trưởng tốt. Be khong gặp phải cac biểu hiện rối loạn tieu hoa như non trớ, dầy hơi, quấy khoc hay tao bon.

2.C - Hệ tieu hoa la cơ quan tiếp nhận va xử ly thức an, dồng thời sản sinh ra 100% nang lượng va dưỡng chất cần thiết cho sự phat may hut sua nuk e-motion triển của be.

3.B - Hệ tieu hoa tạo ra khoảng 70-80% tế bao miễn dịch của toan cơ thể, nhờ cac hạch bạch huyết nằm dọc thanh ruột.

4.C - Serotonin con co tac dụng trấn an thần kinh, diều hoa giấc ngủ va tạo cảm giac ngon miệng, them an. Hệ tieu hoa khoẻ sản sinh ra 95% Serotonin. Vi vậy, cac nha khoa học cho rằng, tieu hoa tốt sẽ giup be thong minh hơn.

5.C - 500 - 750ml/ngay lalượng may hut sua medela electric sữa mẹ va dinh dưỡng cong thức danh cho trẻ 1-3 tuổi. Mẹ co thể nhận biết be co dược cung cấp dủ dinh dưỡng hay khong, thong qua can nặng, dấu hiệu doi hoặc lượng nước tiểu.

6.C - Cac loại dinh dưỡng cong thức co chứa thanh phần dạm whey dễ tieu hoa, hỗn hợp dường bột giảm lactose, hệ chất beo khong chứa dầu cọ va chất xơ GOS giup be tieu hoa tốt hơn, phan mềm, xốp va giảm ap lực cho ruột.

Nếu dung 5-6 cau, mẹ la chuyen gia trong việc cham soc be yeu khoa học.

Nếu thấp hơn mức nay, cac mẹ nencập nhật them kiến thức với bai trắc nghiệm "Tummy Test" cho trẻ dưới 36 thang, do Hội Nhi khoa Việt Nam va Chi hội Dinh dưỡng Lam sang phat triển. Truy cập tại day dể lam bai trắc nghiệm hữu ich va co cơ hội nhận qua.

Dan Phượng

1a-jpg-8265-1410311538.png

Abbott Mỹ giới thiệu GainPlus Total Comfort co thanh phần dạm whey dễ tieu hoa, hỗn hợp dường bột giảm lactose, hệ chất beo khong chứa dầu cọ va chất xơ GOS, phat huy hiệu quả của hệ dưỡng chất EyeQ - Plus, giup be phat triển tri nao va thể chất. Thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng cho be 1-3 tuổi.