Kaerlighed Og Relationer BibliotekKaerlighed RelationerKaerlighed Relationer kraever en vis maengde af tid, arbejde, omsorg og kommunikation for at give mulighed for folelsesmaessig vaekst og gengaeldelse. Relationer inddrage foraeldrene og deres born, familier, venskaber og intime relationer.

Blandede FamilierBlandede Familier er familier bestaende af foraeldre eller born fra tidligere aegteskaber eller forhold, der kraever lige sa meget medfolelse og kommunikation som en biologisk familie.

Barnets UdviklingBarnets Udvikling er stigningen af evner og faerdigheder i forbindelse med et barns fysiske, sociale, intellektuelle og folelsesmaessige vaekst som et barn skrider frem i livet.

DatingDating vedrorer sociale relationer mellem mennesker i en venlig atmosfaere.SkilsmisseSkilsmisse er en retslig erklaering oplose et aegteskab og frigivelse af de mand og kone fra alle aegteskabelige forpligtelser.

Vold og Misbrug RelationerVold og Misbrug Relationer kan defineres bredt et monster af kraenkende adfaerd ved at en eller begge parter i et intimt forhold, sasom aegteskab, dating, familie, venner eller samliv.

FamilieFamilie er en gruppe af personer relateret ved blod, aegteskab eller adoption.

TilgivelseAt laere at tilgive andre og give slip pa negative folelser er en vigtig del af at fole sig mentalt, andeligt og psykisk sund.

Venskab EnsomhedVenskab Ensomhed er forholdet situationer, der er relateret til sociale og folelsesmaessige vaekst -, accept -, og gengaeldelse.

IntimitetIntimitet omfatter bade fysisk intimitet og folelsesmaessig intimitet, bade hvad angar de folelser af naerhed, sikkerhed, tillid og abenhed mellem parterne i et samarbejde.

KaerlighedKaerlighed omfatter en bred vifte af betydninger, forbindelser og relationer, som center pa folelser og oplevelser, der skaber en folelse af staerk kaerlighed eller dyb enhed.

AegteskabEt aegteskab er en interpersonel relation med statslige, sociale, religiose eller anerkendelse, normalt intim, og ofte er skabt som en kontrakt.

Maends PsykologiMaends Psykologi er et begreb, der undertiden bruges til at beskrive og kategorisere sporgsmal om kon-relaterede psykologi mandlige menneskelige identitet, samt de problemstillinger, som maend konfrontere i lobet af deres liv.

At overvinde Hor og UtroskabUtroskab vedrorer en tilsidesaettelse af tillid eller en illoyal handling, isaer i aegteskab eller et romantisk forhold. Utroskab er direkte relateret til utroskab og aegteskabsbrud.

ForaeldreForaeldre er processen med at opfostre og opdrage et barn fra fodslen til voksenalderen ved hjaelp af forskellige metoder, teknikker og vejledning.

PassionPassion, kan vaere beskrevet som dyb folelse af romantisk kaerlighed. At holde lidenskaben i live, er en vigtig del af at opretholde en stor romantisk forhold.

Forholdet RadgivningForholdet radgivning vedrorer vejledning eller forslag om, hvordan man bedre styre eller forene forskelle, indga aftaler, og sameksistere fredeligt i et forhold (hvad enten dette forhold er romantisk, platonisk, familie, eller rofessional) fra et vilkarligt antal af tredjeparts kilder.

SeksualitetSeksualitet er et problem med eller interesse i seksuelle aktivitet, sundhed og intimitet.

SinglerUanset om soger efter aegteskab, langsigtede relationer eller pa kort sigt, slynger, singler liv omfatter alle dem, der soger for forholdet partnere.

TantraTantra er blevet beskrevet som andelig art of love - kaerlighed som en gensidig andelig forbindelse, der transcenderer den fysiske dimensioner.

Teenagere og ForaeldreTeenagere og Foraeldre deler en saerlig type og maengde af kommunikation, omsorg og plads, mens et barn, der forbereder til voksenlivet ansvar.

TillidHjornestenen i et sundt forhold, (uanset om de er personlige eller professionelle) tillid betyder, at evnen til at stole pa andre til at beskaeftige sig med du aerligt og redeligt.

Bryllup og bryllupsplanlaegningEt bryllup er en ceremoni, hvor to mennesker er forenet i aegteskab eller en lignende institution. Bryllup traditioner og skikke varierer meget mellem de forskellige kulturer, etniske grupper, religioner, lande og i de sociale klasser.