Kham pha cuộc sống "chuẩn khong cần chỉnh" của người Nhật

Người Nhật vốn co truyền thống nền nếp, lịch sự trong mọi mối quan hệ xa hội. Tuy nhien, ngay cả những tiểu tiết của cuộc sống dời thường, họ vẫn thể hiện sự tinh tế, chu dao dang học hỏi.

Những luc trời dổ mưa, nếu bạn di tren dường phố sẽ phat hiện người Nhật luon mang theo một chiếc o can dai, trong cac cửa tiệm cung rất it khi ban loại o xếp gọn tiện lợi.Kham pha cuộc sống chuẩn khong cần chỉnh của người Nhật 1Phong danh cho hai người cung dể sẵn hai bộ ban chải danh rang với mau sắc khac nhau, thường la một mau trắng va một mau sẫm, vi người ta sợ người dung sẽ nhầm lẫn ma xai ban chải của người khac. Một “van hoa kinh doanh” thật chu dao!Kham pha cuộc sống chuẩn khong cần chỉnh của người Nhật 2Kimono la một net dặc sắc dan tộc của Nhật Bản. Ở cac khach sạn, mỗi phong dều chuẩn bị cho khach một bộ dồ “mặc nha” nhẹ va mat dược cach tan theo kiểu kimono, no tạo cho bạn cảm giac thoải mai ma vẫn xinh dẹp ngay trong phong nghỉ ngơi.Kham pha cuộc sống chuẩn khong cần chỉnh của người Nhật 3Ở rất nhiều cửa hang, trước cửa dều co bảng hiệu hay tượng kiểu nhan vật hoạt hinh dể tạo sự vui tươi thu hut khach khứa.Kham pha cuộc sống chuẩn khong cần chỉnh của người Nhật 4Người Nhật rất xem trọng tra dạo. Trong phong ở mỗi khach sạn dều co dụng cụ pha tra, dồng thời luon co sẵn vai tui tra miễn phi dể bạn thưởng thức, tuy la “miễn phi” nhưng mui vị cung rất tuyệt dấy.Kham pha cuộc sống chuẩn khong cần chỉnh của người Nhật 5Nganh tro chơi của Nhật thật sự rất phat dạt, khắp nơi bạn dều co thể bắt gặp cửa hang dồ chơi diện, gian hang gắp thu, trong do co những chu meo may Doraemon cực kỳ dễ thương.Kham pha cuộc sống chuẩn khong cần chỉnh của người Nhật 6Khach sạn ở Nhật thi phong khong lớn lắm, nhưng ma cac vật dụng cần thiết lại khong hề thiếu, co noi thể noi họ chu trọng việc “dap ứng dủ nhu cầu” của khach.Kham pha cuộc sống chuẩn khong cần chỉnh của người Nhật 7Khong biết loại xe nay co phải la xe phong chay chữa chay hay khong, tuy nhien dang chu y la ngay cả den xe họ cung bọc lưới sắt thi co thể thấy họ cẩn thận dến mức nao.