15 diều nen biết khi di du lịch thế giới

Bạn chuẩn bị di du lịch nước ngoai? Vậy hay tham khảo một số mẹo nhỏ dể tranh phải tốn thời gian va tiền bạc vao những việc khong dang nhe.

1. Nắm ro thủ tục ở san bay Biết dược minh cần lam những gi trước khi len may bay sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn.15 diều nen biết khi di du lịch thế giới 1 2. Luon co một chiếc butChiếc but rất cần thiết dể bạn diền cac mẫu dang ky, dặc biệt la mẫu nhập cảnh vao nước sở tại.3. Thuộc long số hộ chiếu của minhDay la thong tin bạn sẽ hay bị hỏi nhất khi ra nước ngoai (diền form ở khach sạn, nơi thue xe, khu di tich, .v.v), vi thế hay tiết kiệm thời gian lục tui tim hộ chiếu bằng cach nhớ số hộ chiếu của minh.4. Dung tui chan khong dựng hanh lyDơn giản la khi tui dựng quần ao dược ep hết ra ngoai thi diện tich của chung trong vali cung sẽ giảm di dang kể. Day la cach hữu hiệu nhất khi bạn di du lịch dai ngay. 5. Cuộn tron quần ao khi cho vao valiDay la cach dựng hanh ly tiết kiệm diện tich dồng thời cung hạn chế việc quần ao bị nhan.15 diều nen biết khi di du lịch thế giới 2  6. Biết cach tim chỗ co wifi miễn phiNếu bạn dang dung một chiếc smartphone thi hay dung ứng dụng Foursquare dể tim những chia sẻ của người khac về pass wifi va những kinh nghiệm khac. 7. Tỉ gia ngoại tệNắm dược tỉ gia ngoại tệ khi dổi sang tiền của nước khac8. Bi quyết mặc cảBỏ di it nhất 1 lần nếu mặc cả mua hang khong thanh cong9. Nước uống cong cộngCo rất nhiều nơi tren dường du lịch bạn co thể lấy them nước dể uống ma khong cần mua nước dong chai.15 diều nen biết khi di du lịch thế giới 310. Thuộc long cach bắt chuyện kinh diển của những người di du lịchChỉ cần hỏi han người khac về ten tuổi, que quan, dự dịnh diểm dến sắp tới của họ la bạn da co thể lam quen với một người bạn mới rồi.11. Tập noi những từ chinh bằng ngon ngữ bản dịaBiết cach noi cac từ "lối ra", "san bay", "sieu thị" "metro" bằng ngon ngữ nước sở tại sẽ giup việc du lịch của bạn thuận lợi hơn rất nhiều.12. Phương tiện giao thongSử dụng phương tiện giao thong sẽ giup bạn tiết kiệm dược một khoản kha kha tiền trong qua trinh di du lịch. Tren thực tế, gia ve phương tiện giao thong ở dau cang rẻ thi người dan ở do sẽ cang than thiện.15 diều nen biết khi di du lịch thế giới 413. Cảm ơnBiết cach noi "cảm ơn" bằng ngon ngữ bản dịa14. Tận hưởng chuyến diBiết tận hưởng cảm giac dược du lịch một minh nhưng dừng bao giờ dể minh co dơn15. Biết rằng "nui cao con co nui cao hơn"Du bạn co kinh nghiệm dầy minh khi di du lịch, nhưng chắc chắn sẽ co người con biết nhiều hơn bạn.