Don si tử, nha nghỉ dẩy gia như khach sạn 2 sao

Gia nha nghỉ tại Ha Nội dặt trước cho những ngay thi tang trung binh len tới 400.000/ngay. Mức gia nay cao nhất từ trước dến nay, bằng gia phong của một khach sạn 2 sao kem an sang.

600.000 dồng một ngay thi

Co Ha Thị Kim Xuan (tỉnh Cao Bằng) co con thi cả hai khối A va D. Mỗi dịa diểm thi lại cach nhau cả chục km nen co quyết dịnh nhờ người quen tim giup một nha nghỉ hoặc khach sạn. Ban dầu co dịnh thue hai nha nghỉ ở hai nơi gần dịa diểm thi tương ứng với hai dợt thi, thế nhưng với gia phong hiện nay lam co khong it dắn do.

Chủ nha nghỉ Ngọc tren dường Le Dức Thọ, gần dối diện với trường PTTH DL Lomonoxốp (dịa diểm thi của trường Dại học Quốc gia HN) cho biết: “350.000 dồng/ngay khong mặc cả. Binh thường nghỉ qua dem ở chỗ chu cung lấy 300.000 dồng rồi”.Tại những nơi it nha nghỉ như khu vực phố Triều Khuc (quận Thanh Xuan) gần với dịa diểm thi của trường DH KHXHNV, Học viện Bưu Chinh Viễn Thong, Dại học Ha Nội… thi chủ nha nghỉ het gia tren trời. Chủ nha nghỉ Xuan Cường (Triều Khuc) het gia 400.000/ ngay.Gia phong ở Hoang Quốc Việt từ mung 1-10/7 da dồng loạt tang len 400.000 dồng/ngay.

Trong khi cach do hai nha,  lễ tan nha nghỉ Xuan Vu cho biết: “Dợt thi thi gia cả phải khac, rieng ngay thi mung 4 va mung 5 thi 600.000 dồng/ngay". Gia 2 sao, chất lượng... khong sao Khu nha nghỉ tren dường Hoang Quốc Việt gia phong cho khach binh thường la 200.000/ dem, cung tang gia len 400.000 dồng. Day cung la mức gia chung của cac khu nha nghỉ tren dường Trần Duy Hưng, Giải Phong… Chỉ một số it chấp nhận dặt phong trước với mức gia 350.000 dồng/ngay. Trong khi do, mức gia thue phong nam ngoai của cac nha nghỉ chỉ khoảng 300.000 dồng/ngay.

Hiện nay cac mức gia trung binh của khach sạn 2 sao tại Ha Nội bao gia theo USD la 20-25 USD/ngay, tương dương với 356.000- 445.000 dồng. Lễ tan một khach sạn tại phố Hang Thiếc cho hay: “Với gia 22 USD/ngay, khach sạn sẽ co kem theo một bữa an cho khach mỗi sang”.

Như vậy gia phong thue nha nghỉ hiện nay tại Ha Nội da ngang với khach sạn 2 sao va tất nhien khong kem những tieu chuẩn ma khach sạn 2 sao phải co.

Trai ngược với tinh trạng loạn gia của nha nghỉ, gia phong cac khach sạn lại tương dối ổn dịnh nhưng lại rất kho thue.

Chị Ha Thị Thủy nhan vien lễ tan của Khach sạn Que Hương (97 Cầu Giấy) sau khi vừa lam thủ tục cho khach dặt thue phong nghỉ với gia 300.000/ ngay cho biết: “Khach sạn bọn em vẫn giữ nguyen gia, nhưng hiện tại cung khong muốn cho dặt hết phong vi co những khach quen hết hợp dồng thue, họ muốn ở them ma khong co phong thi cung bất tiện cho họ”. 

Di thi phải mang bao nhieu tiền nếu ở nha nghỉ?

Tinh trung binh một thi sinh di kem người nha sẽ phải ở lại HN trong khoảng 4 ngay. Với gia phong 400.000 dồng/ngay chỉ tinh rieng tiền nha nghỉ la 1,6 triệu, cả tiền an uống di lại nữa cung vao khoảng hơn 2 triệu. Dối với những thi sinh nao thi cả hai dợt thi sẽ phải thue them cả những ngay gian cach trong hai dợt thi, họ sẽ phải bỏ ra khoảng 4 triệu cho tiền phong, tinh cả chi phi di lại, an uống vao khoảng hơn 5 triệu.

 

Theo KHDS