6 diểm du lịch sieu nhỏ ma vẫn hut khach

Những diểm du lịch nay dều co diện tich sieu nhỏ, sức chứa khiem tốn, nhưng dều vo cung rất hấp dẫn.

1. Thư viện Cardigan, dảo Prince Edward, CanadaVới diện tich chỉ 3,5 x 3,5 met, thư viện nay da lập kỷ lục nhỏ nhất thế giới. Mặc du rất nhỏ be, thư viện vẫn lưu giữ dược khoảng 1.800 cuốn sach va la một diểm dến kha thu hut du khach, cả những người me sach lẫn những kẻ hiếu kỳ. 6 diểm du lịch sieu nhỏ ma vẫn hut khach 12. Khach sạn Eh’Hausl, Amberg, DứcKhach sạn với diện tich 53 met vuong, dược xay dựng từ nam 1728 nay chỉ chứa dược tối da 2 khach va da dược sach kỷ lục GUINNESS cong nhận la khach sạn nhỏ nhất thế giới với dầy dủ tiện nghi.Theo lời dồn dại, những doi vợ chồng chọn nơi day dể tổ chức dam cưới hay trang mật sẽ co cuộc hon nhan vien man, hạnh phuc. Mặc du diện tich nhỏ, nơi day vẫn co dầy dủ phong ngủ, phong khach với lo sưởi, spa. 6 diểm du lịch sieu nhỏ ma vẫn hut khach 23. Quan cafe kiem nha nghỉ Central, Copenhagen, Dan MạchKhong dược ghi vao sach kỷ lục nhưng nha nghỉ 12 met vuong nay vẫn rất thu hut du khach to mo tim tới. Trong nha nghỉ, chỉ dủ chỗ cho một chiếc giường, một cai ban va một ti vi ẩn trong tường. Muốn uống cafe, bạn phải tận dụng khong gian ben ngoai nha. 6 diểm du lịch sieu nhỏ ma vẫn hut khach 34. Rạp chiếu phim Palastkino, Radebeul, DứcChỉ co sức chứa 9 người, Palastkino da dược vinh danh la rạp chiếu phim nhỏ nhất thế giới trong sach kỷ lục GUINNESS. Rạp chiếu phim dặc biệt dược yeu thich bởi dầy dủ tiện nghi ma phu hợp với cac nhom bạn muốn co khong gian rieng tư.6 diểm du lịch sieu nhỏ ma vẫn hut khach 45. Nha hat El Theatre mes Petis del Mon, Malvern, AnhNha hat nổi tiếng nay dược cải tạo từ một phong giặt dồ. Diểm du lịch nay nổi tiếng nhờ diện tich nhỏ be, no chỉ chứa dủ 40 ghế cho khach tới xem hoa nhạc. 6 diểm du lịch sieu nhỏ ma vẫn hut khach 56. Cong vien Prince’s, Burntwood, AnhVới diện tich chỉ 34 met vuong, cong vien nay chỉ dủ chỗ cho… 3 cai cay, dược dặt ten la Faith: niềm tin, Hope: hy vọng va Charity: nhan ai, từ thiện va một cai ghế bang duy nhất. Day la cong vien da dược ghi danh vao sach kỷ lục của nước Anh. 6 diểm du lịch sieu nhỏ ma vẫn hut khach 6