Can Lộ Lộ dược thương gia bao an tối hơn 300 triệu

Dường như những người co tiền khong ngần ngại mở hầu bao dể dược ở gần “mỹ nhan thich cởi”.

Sau khi dược một doanh nhan Trung Quốc bỏ ra hơn 130 triệu dể lấy dược nụ hon dai 5 giay với minh, Can Lộ Lộ lại dược một thương gia trung nien mời di dung bữa tối. Dược biết, vị nay con danh cả xe hơi dến dưa don Lộ Lộ va mẹ ruột la ba Loi Binh Hiệp. Bữa tối dược dặt tại một khach sạn cao cấp 101 tầng tại xứ Cảng thơm.

 Can Lộ Lộ dược thương gia bao an tối hơn 300 triệu 1Can Lộ Lộ dược thương gia mời an tối tại khach sạn hạng sang 

Can Lộ Lộ dược thương gia bao an tối hơn 300 triệu 2

Can Lộ Lộ dược thương gia bao an tối hơn 300 triệu 3

Xuất hiện trong trang phục kin dao lạ thường với ao trắng kết hợp quần họa tiết hoa thời trang, “mỹ nhan thich cởi” rất tự hao về nhan sắc cung như phong thai của minh. Co con deo kinh den va dể mặt tự nhien chứ khong trang diểm dậm va an mặc hở hang như những hom di sự kiện.

 Can Lộ Lộ dược thương gia bao an tối hơn 300 triệu 4Vị thương gia bỏ tới hơn 343 triệu dồng cho bữa tối va cho xe dưa don mẹ con Lộ Lộ

Can Lộ Lộ dược thương gia bao an tối hơn 300 triệu 5

Nhan vien của khach sạn cho biết khach dến day phải la thanh vien nếu khong du co bao nhieu tiền cung khong dược phục vụ. Khach sạn cung chỉ co 2 phong rieng danh cho khach dặc biệt. Cac mon an trong thực dơn khong chỉ nổi tiếng la cực dắt dỏ.

Dược biết, vị thương gia tren va mẹ con Can Lộ Lộ dung bữa trong phong rieng với hoa dơn len tới gần 100.000 NDT (hơn 343 triệu dồng). Sau khi an tối xong, thương gia con tiễn Lộ Lộ ra dến tận xe. Tham gia cuộc thi ảnh gia dinh xưa va nay cực hay - WE ARE AFAMILY ngay nhe!Can Lộ Lộ dược thương gia bao an tối hơn 300 triệu 6