To mo ghe khach sạn danh cho người dồng tinh

Những vị khach dặt phong ở khach sạn nay khong chỉ dể ở, ma con dể tim kiếm một cảm giac kich thich.

Khach sạn hạng sang The Out NYC nằm gần quảng trường Thời dại chinh thức mở cửa don khach vao ngay 1/3 vừa qua. Cong trinh ba tầng với mặt tiền bằng kinh nay la khach sạn danh cho người dồng tinh dầu tien ở thanh phố New York.

 

Mặt tiền của khach sạn danh cho người dồng tinh The Out NYC.

 

“Toi da co y tưởng về khach sạn dồng tinh từ cach day 5 nam”, Ian Simpson Reisner, chủ sở hữu The Out NYC cho biết. “No la ngoi nha thư gian theo phong cach nghỉ dưỡng, nơi cac vị khach co thể an, nghỉ va chơi.”

 

Du dược gọi la khach sạn danh cho người dồng tinh, The Out NYC vẫn chao don cả những vị khach “binh thường”. Miễn la co nhu cầu va khả nang chi trả, bạn co thể dặt phong ở khach sạn dộc dao nay bất kỳ luc nao.

 

Khu vực hanh lang dược thiết kế vừa dơn giản, vừa dầy tinh nghệ thuật.

 

Darren Cooper, cố vấn của cong ty tư vấn quốc tế Out Now Consculting, khẳng dịnh sự ra dời của The Out NYC la một phần của xu hướng toan cầu hoa do sự gia tang số lượng người tự nhận dồng tinh cung như những thay dổi trong luật hon nhan dồng giới.

 

Khach sạn gồm 105 phong, co gia 250 USD một dem. Mỗi phong dều co dầy dủ tiện nghi, từ Internet tốc dộ cao, TV man hinh phẳng, hệ thống loa am thanh hiện dại cho dến goc lam việc thoải mai va cả một quầy bar nhỏ.

 

Phong ngủ sang trọng với dầy dủ tiện nghi hiện dại.

 

Dặc biệt, The Out NYC con dược thiết kế 8 “Phong ngủ chung” theo phong cach ky tuc xa. Mỗi phong ngủ chung dược xếp 4 giường cỡ lớn, TV ca nhan, một phong tắm va cac bức man ngan. Kiểu phong ngủ mang tinh chất “cach tan” nay co gia chỉ 99 USD cho một người.

 

Nha thiết kế Paul Dominguez con tạo ra những khong gian da chức nang, co thể dược sử dụng lam trung tam hội họp, nơi tổ chức tiệc, tổ chức dam cưới va cac sự kiện lớn. Khach sạn cung dược dự doan sẽ trở thanh một dịa diểm tổ chức hon lễ dồng tinh ly tưởng cho cac cặp doi dồng giới.

 

San trong vo cung rộng rai của khach sạn.

 

Cac khong gian chung con gồm co một trung tam ren luyện sức khỏe, ba san trong va một cau lạc bộ dem.

 

“The Out NYC khong phải la nơi nhất thiết phải tới, nhưng lại la nơi tuyệt vời dể ghe tham”, Henry H. Harteveldt, người dồng sang lập Cong ty nghien cứu thị trường Atmosphere Research Group, bảy tỏ. “No la nơi mang lại cảm giac kich thich”.

 

Khach sạn cung co hẳn một khu cham soc lam dẹp.