Khach sạn Quận 3 Au Lạc Hồ Chi Minh

Giới thiệu: Tất cả 70 phong củaKhach sạn Au Lạc Hồ Chi Minh dều dược thay dổi dể dap ứng cac nhu cầu của du khach.

Mo tả khach sạn

Tất cả 70 phong của Khach sạn Au Lạc Hồ Chi Minh dều dược thay dổi dể dap ứng cac nhu cầu của du khach. Dể lam cho kỳ nghỉ của du khach dễ chịu thoải mai, tất cả cac phong dều co phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ao choang tắm, bao hang ngay, may sấy toc, truy cập internet (khong day), ban ủi.

Cac diểm dặc biệt khac ở khach sạn Hồ Chi Minh 3 sao nay la dịch vụ phong 24 giờ, cửa hang, thang may, quan ca phe, dịch vụ giặt la/giặt kho, nha hang, dịch vụ phong, ket an toan.

Du khach sẽ tim thấy ở khach sạn hướng tới dịch vụ nay cac tiện nghi cao cấp dem lại gia trị tuyệt vời. Bạn hay nhập ngay vao mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi dể dặt phong tại Khach sạn Au Lạc Hồ Chi Minh.

Thong tin hữu ich

Trả phong

12:30 PM

Khoảng cach tới san bay

7Km

Thời gian nhận phong sớm nhất

12:00 PM

Phong/ Tầng khong hut thuốc

Co

Số tầng

10

Số phong

70

Số nha hang

1

Dịch vụ phong

Co

Diện ap trong phong

220

Thời gian tới san bay (phut)

30 phut

Khach sạn xay dựng vao nam

2003

Trẻ em từ

10

Khoảng cach tới trung tam thanh phố

1Km

Số quan bar

1

Dưa don san bay

Co

Phi dưa don san bay

15USD

Khach sạn sửa lại lần cuối

2006

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cửa hang

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach san con dao/san bay

Ket an toan

Người giữ cửa

Nha hang

Phong gia dinh

Quan cafe

Thang may

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Ao choang tắm

Ban ủi

Bao hang ngay

Bếp nhỏ

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Voi hoa sen va bồn tắm rieng biệt

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe