Khach Sạn Hải Yến Hội An

Giới thiệu: Co 41 phong ở khach sạn 3 tầng nay, tất cả dều dược trang bị cac thiết bị hiện dại nhất. Co diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), truy cập internet, tivi, bồn tắm trong từng phong dược trang bị dầy dủ của khach sạn.

Mo tả khach san thang 10

Co 41 phong ở khach sạn 3 tầng nay, tất cả dều dược trang bị cac thiết bị hiện dại nhất. Co diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), truy cập internet, tivi, bồn tắm trong từng phong dược trang bị dầy dủ của voucher khach sạn nha trang gia rẻ. Dịch vụ giặt la/giặt kho, nha hang, dịch vụ phong, dưa don khach sạn/san bay, tour, trung tam thương mại la cac tiện nghi co them bạn sẽ thấy trong khach san da nang gia re ở Hội An nay. Thư gian sau một ngay với lựa chọn vườn - day chỉ la một số trong cac tiện nghi thể thao va giải tri tuyệt vời của khach sạn. Dễ chịu va tiện nghi la diểm nổi bật của Hai Yen Hotel. Bạn hay nhập ngay vao mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi dể dặt phong tại khach sạn Hai Yen Hotel Hội An.

 

Trả phong

12:00 PM

Thời gian nhận phong sớm nhất

2:00 PM

Số tầng

3

Số phong

41

Co Chỗ Dậu Xe

Yes

Thời gian di tới san bay (phut)

40

 

 X

Hiện dang co 2 người dung tim khach sạn nay

Thong tin hữu ich

p margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; p.MsoNormal margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman";

Trả phong

12:00 PM

Thời gian nhận phong sớm nhất

2:00 PM

Số tầng

2

Số phong

12

Co chỗ dể xe

Co

Thời gian tới san bay (phut)

40

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dưa don khach sạn/san bay

Nha hang

Tour

Trung tam thương mại

Ban

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Voi hoa sen va bồn tắm rieng biệt

Vườn

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe