Khach sạn Quận 1 Rạng Dong

Giới thiệu: Với 96 phong, khach sạn nay co tất cả cac tiện nghi va dịch vụ bạn mong chờ từ một khach sạn 3 sao

Mo tả khach sạn

Với 96 phong, khach sạn nay co tất cả cac tiện nghi va dịch vụ bạn mong chờ từ một khach sạn hội an gần phố cổ 3 sao. Mỗi phong trong khach sạn dều cung cấp cho du khach phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, bao hang ngay, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day), truy cập internet, ket sắt trong phong. Vi sự thuận tiện va dễ chịu của du khach, bạn cung sẽ thấy dịch vụ phong 24 giờ, cửa hang, thang may, quan ca phe, dịch vụ giặt la/giặt kho, thiết bị cho cuộc họp, nha hang, dịch vụ phong tại khach san my le. Mat xa, tắm hơi, phong tắm hơi, spa sẽ dem lại sự hai long cho du khach thich thể thao hoặc thư gian. Với cam kết về dịch vụ va tập trung vao sự hiếu khach, bạn sẽ thấy thich thu khi nghỉ tại Rang Dong Hotel. Co thể dặt phong tại khach sạn Rang Dong Hotel một cach dễ dang với mẫu dặt phong trực tuyến an toan của chung toi. Chỉ việc nhập ngay dến, di của bạn va nhấn chuột dể tiến hanh.

Thong tin hữu ich

 

Trả phong

12:00 PM

Khoảng cach tới san bay

8.Km

Thời gian nhận phong sớm nhất

12:00 PM

Trẻ em

10

Dịch vụ phong (co, khong, 24 giờ)

Co

Diện ap trong phong

220

Thời gian di tới san bay (phut)

30

Phi sử dụng Internet

 

0 USD

Phi dưa don san bay

22 USD

Phi an sang

7 USD

Khoảng cach tới trung tam thanh phố

0.5 Km

Phong khong hut thuốc

Co

Khach sạn dược sửa lại lần cuối

2010

Số lượng quan ba

1

Co chỗ dể xe

Co

Tiện nghi va dịch vụ khach san thanh trung vung tau

Cửa hang

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Ket an toan

Người giữ cửa

Nha hang

Phong gia dinh

Phong hut thuốc

Quan cafe

Salon

Thang may

Thiết bị cho cuộc họp

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Ban

Ban cong/san thượng

Bao hang ngay

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Lo vi song

Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Voi hoa sen va bồn tắm rieng biệt

Mat xa

Phong tắm hơi

Spa

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe

Nghỉ ngơi ngay he

$33 trọn goi

Thời hạn chương trinh khuyến mai

Ngay bắt dầu: 26/08/2011

Ngay kết thuc: 30/09/2011

tương dương $33 / dem

Từ nay dến 30/9/2011, cơ hội tuyệt vời khi dặt phong tại khach sạn Rạng Dong thong qua Vietnamhotels, bạn sẽ dược mức gia ưu dai dặc biệt chỉ $33 / dem.

 $33 cho 1 dem nghỉ tại phong Standar danh cho 2 người

 $51 cho 1 dem nghỉ tại phong Suite danh cho 3 người

Trọn goi bao gồm:

    Phong nghỉ tại khach sạn Rạng Dong

    Bữa sang hằng ngay

    Thuế, phi dịch vụ

Lưu y:

Gia phong chỉ ap dụng cho khach dặt phong thong qua Vietnamhotelskhong ap dụng cho ngay lễ. Xin vui long dặt phong thong qua website hoặc diện thoại tổng dai 04.37171818 dể dặt khuyến mai hoặc gửi qua email: [email protected]