Ngắm khach sạn "con nhộng" dầu tien ở Thượng Hải

Lần dầu tien tại Thượng Hải xuất hiện khach sạn kiểu "con nhộng" nhằm dap ứng cho nhu cầu du lịch của những du khach co tui tiền eo hẹp.

 Khach sạn nay sẽ chinh thức ra mắt va mở cửa vao cuối tuần nay, chưa dầy một thang trước Tết Nguyen dan Tan Mao. Khach sạn co kiểu dang va kich cở giống một buồng cabin ở Nhật Bản, nơi que hương bắt nguồn của dong khach sạn con nhộng. Khach sạn nay rộng 300 met vuong, co tất cả 68 phong, mỗi phong rộng 1,1 met, dai 2,2 met va cao 1,1 met.Khach sạn "con nhộng" dầu tien ở Trung Quốc theo tieu chuẩn quốc tế.

Mỗi buồng khach sạn sẽ dược trang bị dầy dủ tiện nghi cơ bản như ổ cắm diện rieng biệt, dồng hồ, den, tivi, Internet wifi. Tuy nhien, khach sạn nay chỉ phục vụ cho khach nam va chi phi la 68 tệ (200 nghin dồng) trong khoảng 10 tiếng hoặc 88 tệ (250 nghin dồng/ngay).

 Khach sạn rộng 300 met vuong, co tất cả 68 phong, mỗi phong rộng 1,1 met, dai 2,2 met va cao 1,1 met.

 

"Day la một cai gia vo cung vừa tui tiến va hợp ly so với gia khach sạn chung ở Thượng Hải", ong Ta Zan, chủ khach sạn nay, người từng lam việc tại một khach sạn "con nhộng" ở Nhật Bản cho hay.

 Khach sạn nay la giải phap hoan hảo cho những người thich

 du lịch nhưng co tui tiền eo hẹp.

 

Tại Trung Quốc những ngay nay, hang tram triệu người dan dang quang quang di tim nơi du lịch trong những ngay Tết am lịch cung với gia dinh. Nhu cầu cao khiến lượng khach sạn cung cấp tại day lien tục thiếu. Tuy nhien, sự ra dời của một khach sạn kiểu "con nhộng" dược xem như một giải phap hoan hảo va ly tưởng.

 Khach sạn nay dược xay ở ngay gần San ga tau lửa Thượng Hải va cung la khach sạn theo kiểu "con nhộng" Nhật Bản theo tieu chuẩn quốc tế dầu tien của Trung Quốc.Nha vệ sinh tại khach sạn.