Phụ nữ sau thai nghen co nen an ca hồi?

Cac a-xit beo omega-3 chuỗi dai, co trong ca co dầu như ca hồi, la rất quan trọng trong thời thơ ấu vi chung cần cho sự tang trưởng va phat triển tối ưu của trẻ. Cung la quan trọng cho sự phat triển nao va mắt dứa trẻ, chung con giup phat triển mạch mau, tim va hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Cac nha nghien cứu thấy rằng chế dộ an tương tự co thể lam giảm nồng dộ cac khang thể chống lại bệnh tật ma người mẹ truyền cho dứa con. An ca hồi khi mang thai lam tang nồng dộ một chất dinh dưỡng quan trọng trong sữa mẹ. An ca hồi co an toan sau thai nghen? Cac a-xit beo omega-3 chuỗi dai, co trong ca co dầu như ca hồi, la rất quan trọng trong thời thơ ấu vi chung cần cho sự tang trưởng va phat triển tối ưu của trẻ. Cung la quan trọng cho sự phat triển nao va mắt dứa trẻ, chung con giup phat triển mạch mau, tim va hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vi vậy, phụ nữ mang thai dược khuyen mỗi tuần nen an 1-2 phần ca co dầu dể cung cấp ham lượng cao omega-3. Tuy nhien, vẫn con biết rất it về sự tac dộng của an ca co dầu trong thời kỳ mang thai len nồng dộ a-xit beo omega-3 của sữa mẹ va cac chất miễn dịch, như cac khang thể dược truyền từ mẹ sang con qua sữa mẹ. Nhom tac giả thuộc Trường dại học Southampton va Trường dại học Reading da tiến hanh một nghien cứu can thiệp chế dộ an trong do phụ nữ co thai dược ngẫu nhien an chế dộ an binh thường hoặc chế dộ an nhiều ca hồi. An ca hồi co an toan sau thai nghen? Kết quả la những ba mẹ an ca hồi trong giai doạn cuối của thai kỳ da tang nồng dộ a-xit beo omega-3 chuỗi dai trong sữa mẹ ở thang dầu sau sinh, nhưng lại giảm nồng dộ globulin miễn dịch A – một khang thể quan trọng giup bảo vệ trẻ sơ sinh khỏi nhiễm trung. Theo Philip Calder, giao sư dinh dưỡng miễn dịch học tại Trường dại học Southampton, “Phụ nữ co thai nen an nhiều ca co dầu dể truyền cac chất dinh dưỡng co lợi cho dứa trẻ qua sữa mẹ. Bằng cach tuan thủ hướng dẫn hiện nay la an 2 phần ca co dầu mỗi tuần trong thời kỳ mang thai, phụ nữ co thể tang cường cac chất dinh dưỡng co lợi dể giup cho giai doạn dầu phat triển của dứa trẻ. Tuy nhien, cần nghien cứu them dể tim hiểu xem liệu nồng dộ cac khang thể trong sữa mẹ thấp co ảnh hưởng tới dứa trẻ hay khong”.(theo Chaobuoisang)