Justin Bieber vẫn tiếp tục "san duổi" co nữ sinh

Sự co dơn sau khi chia tay Selena cang la "dộng lực" cho Justin Bieber muốn hẹn ho với co gai mới.

Justin Bieber dang cố gắng dể gặp lại Mimi vao dem thứ 5 vừa qua. Radar mới day cho biết, Justin Bieber vẫn muốn hẹn ho với Mimi, co sinh vien diều dưỡng từng co tin dồn “may mưa” với Justin trước day. Justin Bieber vẫn tiếp tục san duổi co nữ sinh 1Justin muốn tiếp tục lien lạc với MimiMột nguồn tin noi với RadarOnline.com: "Ro rang la Justin thực sự thich Mimi bởi vi anh dang cố gắng muốn gặp co ấy một lần nữa. Justin va bạn minh, Lil Twist da trở lại khach sạn Four Seasons dem thứ 5 va Justin Bieber nhờ bạn của minh gọi Mimi tới khach sạn dể họ dược gặp nhau".Justin Bieber vẫn tiếp tục san duổi co nữ sinh 2Như Star trước day từng cho biết, Justin va Lil Twist va Mimi từng cung tới khach sạn Four Seasons vao ngay 21 thang 12. Sau khi hut cần sa cung nhau thi Justin mời Mimi vao phong của anh va 2 người an ai ở do.Tại thời diểm nay, Justin vẫn con hẹn ho với Selena, họ chỉ chinh thức chia tay khi vừa sang nam mới. Nguồn tin noi với Star: "Justin da rất co dơn nen kho co thể kiểm soat dược hanh dộng của minh khi do".Justin Bieber vẫn tiếp tục san duổi co nữ sinh 3MimiNguồn tin cho biết them: "Justin va Milyn da khong gặp nhau kể từ dem do, nhưng bay giờ rằng Justin dang rất co dơn sau khi chia tay nen gặp Mimi thực sự khong phải la diều gi sai trai cả”."Mimi khi nghe tin Justin Bieber dang cố gắng gặp minh, co ấy chỉ biết hẹn với Justin dịp khac vi co dang bận quay phim ở Miami". Ngay sau khi Mimi gay xon xao dư luận vi tin từng "may mưa" với Justin, co dược nhận vai mới trong chương trinh truyền hinh thực tế Network Bad Girls va hiện dang quay phim ở Miami.