Khach Sạn Mai Ấm Mui Ne

Giới thiệu: Diều hoa nhiệt dộ, ao choang tắm, ban, truy cập internet (khong day), truy cập internet, ket sắt trong phong, tivi, bồn tắm co ở mỗi phong trong số cac tiện nghi khac.

Mo tả khach sạn

Diều hoa nhiệt dộ, ao choang tắm, ban, truy cập internet (khong day), truy cập internet, ket sắt trong phong, tivi, bồn tắm co ở mỗi phong trong số cac tiện nghi khac. Với dịch vụ phong 24 giờ, tầng cao cấp, nha hang, dịch vụ phong, ket an toan, thiết bị cho người tan tật, dưa don khach sạn/san bay, khach sạn ở Phan Thiết nay chắc chắn sẽ lam mỗi chuyến di của du khach trở nen thu vị. Thư gian sau một ngay với lựa chọn mat xa, bai biển rieng, vườn - day chỉ la một số trong cac tiện nghi thể thao va giải tri tuyệt vời của khach sạn. Du khach dang tim kiếm sự kết hợp hoan hảo giữa sự quan tam an cần va sự tiện nghi hiện dại sẽ thấy diều do ở khach san o vung tau gia binh dan xinh xắn nay. Dặt phong tại khach sạn Mai Am Guest House Phan Thiết rất dơn giản với mẫu trực tuyến an toan của chung toi; chỉ cần nhập ngay dến, di của bạn va nhấn chuột.

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Cho thue xe dạp

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach sạn/san bay

Ket an toan

Nha hang

Tầng cao cấp

Thiết bị cho người tan tật

Tour

WiFi

Ao choang tắm

Ban

Ban cong/san thượng

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Quạt

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen va bồn tắm rieng biệt

Bai biển rieng

Mat xa

Vườn

Internet(co phi)

Internet (miễn phi)

Internet khong day (co phi)

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe