Khach sạn "mat mẻ" dầu tien tại Anh

Day khong phải la khach sạn “khoả than” dầu tien tren thế giới nhưng la khach sạn spa “mat mẻ” dầu tien của Anh. Khach sạn nay co ten Clover Spa.

Chủ khach sạn nay, ong Tim Higgs cho biết, khach sạn nay la một diểm dến hoan hảo cho những người yeu chủ nghia tự nhien.

 Du khach thoả sức "tam chuyện" trong trang phục "nuy" ben ngoai

 khuon vien dầy cay xanh của khach sạn.

 

Khach sạn "mat mẻ" sang trọng nay bắt dầu mở cửa hồi dầu nam nay. Khach sạn chỉ co 7 phong nằm trong một khuon vien nhiều cay xanh với những hồ bơi nhỏ, phong tắm hơi. Tất cả dều dược thiết kế theo phong cach thien nhien va cổ diển. 

 

Trong khach sạn con co nhiều phong sauna-spa hạng sang. Khach sạn co 8 nhan vien mat-xa, spa, tuy nhien, khi lam việc, tất cả nhan vien nay dều mặc quần ao, duy chỉ co du khach, co thể khoả than nếu họ muốn.Mặt trước của khach sạn.

 Khu "giải tri" ben trong khach sạn.

Với cai gia rất phải chang từ khoảng 250 dến 300 USD/1 dem cung sự mới lạ của minh nen du chỉ mới mở co vai thang, nhưng khach sạn nay da thu hut dược kha nhiều du khach. Nhiều người da co những phản hồi tốt va rất hai long khi nghỉ tại khach sạn, trong khi do co khach da trở lại khach sạn nhiều lần dể dược thư gian sau những ngay lam việc cang thẳng.

 

Bể tắm nằm ben trong khach sạn.

 Chủ khach sạn cho biết, tiến tới, ong sẽ tiếp tục dẩy mạnh cac hoạt dộng vui chơi giải tri về dem trong khach sạn dồng thời cải thiện hơn nữa thực dơn “thien nhien” cho bữa an của cac du khach.