Khach sạn Xuan LanKhach sạn Xuan Lan

Dịa chỉ: 164 D. Binh Minh, TX Cửa lo, Nghệ An

Tel: 038 3951224

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/cua-lo/khach-san-xuan-lan.html

Số phong:

var num_image = 10

Khach sạn XUAN LAN - Cửa Lo la khach sạn nằm tren trục dương Binh Minh với 36 phong khach, co nội thất hiện dại, dầy dủ dồ dung, trang tri ấm cung, tao nha cung với cửa sổ rộng nhin ra bai biển. Khach sạn XUAN LAN sẽ lam cho quy khach thực sự cảm thấy thoải mai, thuận tiện va hai long bởi tinh chuyen nghiệp, mến khach va than thiện của toan thể nhan vien khach san trang an www.yesgo.vn

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong 2giường doi

- Phong 2giường doi, diều hoa, tủ lạnh, ban tra, tủ quần ao, TV truyền hinh cap, diện thoại, wifi 

- Phong tắm tiện nghi dầy dủ

 

Phong 3giường dơn

- Phong 3 giường dơn, diều hoa, tủ lạnh, ban tra, TV truyền hinh cap, diện thoại, wifi 

- Phong tắm tiện nghi dầy dủ

 

Phong 1giường doi

- Phong 1giường doi, diều hoa, tủ lạnh, ban tra, TV truyền hinh cap, diện thoại, wifi 

- Phong tắm tiện nghi dầy dủ

 Dặt ngay