Tham khach sạn danh cho người qua cố ở Nhật Bản

Ẩn minh trong vung ngoại o của thanh phố Yokohama, Nhật Bản la một khach sạn trong bề ngoai hết sức binh thường như bao khach sạn khac. Nhưng do lại la một khach sạn danh cho người "qua cố".

Hiện co 18 khach trọ la những người da về thế giới ben kia dang "ở trọ" trong những cỗ quan tai lạnh tại khach sạn Lastel với gia 12.000 yen (157 USD) trong 4 ngay dể chờ dến lượt dược dưa vao hỏa tang trong lo thieu dang qua tải của thanh phố.

  

Tuy nhien, thi thoảng cung co khach trọ tim tới khach sạn nay va chấp thuận nghỉ qua dem ben trong những phong lạnh tren.

  

Người Nhật vẫn phải trả trung binh 1,2 triệu yen mỗi nam cho cac dịch vụ tang lễ bao gồm tiền hoa, binh dựng di cốt, quan tai va cac chi phi tang lễ khac. Mức chi tieu cao gấp hai lần dối với người Mỹ.

 

 

Sự qua tải tại cac lo thieu da dẫn tới việc hinh thanh nen thị trường kinh doanh khach sạn danh cho người chết tại Nhật Bản trong thời gian gần day.

  

Khi người chết dược dưa tới khach sạn Lastel, họ sẽ dược lưu trữ trong cac phong lạnh, nơi than nhan  co thể tới tham viếng bất kỳ luc nao...