Khach sạn lam bằng muối ở Bolivia

Khach sạn lam bằng muối ở BoliviaNhững bức tường, toilet, nội thất… trong khach sạn De Sal Playa nằm tren vựa muối lớn nhất thế giới Salar de Uyuni (Bolivia) dều dược lam từ vật liệu tự nhien dộc dao nay.Khach sạn De Sal Playa thuộc vựa muối Salar de Uyuni ở phia Tay bắc Bolivia. Theo website du lịch Amusing Planet, khach sạn 15 phong nay dược xay dựng từ nam 1993. Tường nha, san nha, kết cấu… dược lam từ những khối muối. Cung theo website nay, dến mua mưa, khach sạn sẽ dược gia cố them bởi một hỗn hợp kiểu như xi mang dược trộn từ muối va nước. Gia thue phong mỗi dem ở day la 130 USD.Khach sạn lam bằng muối ở BoliviaKhach sạn De Sal Playa nằm dia chi khach san vung tau tren vựa muối lớn nhất thế giới tại Bolivia.Khach sạn lam bằng muối ở BoliviaKhach sạn lam bằng muối ở BoliviaKhach sạn lam bằng muối ở BoliviaKhach sạn lam bằng muối ở BoliviaKhach sạn lam bằng muối ở Boliviadỗ quyenTheo Bưu Diện Việt Nam

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 15:12 - 01/11/2011

Theo Bưu Diện Việt Nam