Mang thai thang thứ 9

Hay chu y an uống dủ chất, nghỉ ngơi hợp ly, giữ tinh thần luon ổn dịnh dể sẵn sang chao don be yeu.

Tuần thứ 33Khong chỉ những người mới lam mẹ ma hầu hết phụ nữ trong giai doạn nay bắt dầu co những dự tinh về tương lai sau khi em be ra dời. Những tưởng tượng, những ước mơ, va hy vọng trong những thang qua sắp trở thanh hiện thực. Một vai người nghi dến việc sẽ quay trở lại cong việc như thế nao, một số khac lại quan tam dến việc lam sao dể vừa an uống dủ chất co sữa cho con bu lại vừa khoi phục voc dang nhanh chong.Tất cả giac quan của be da hoạt dộng. Nao dang phat triển nhanh chong chuẩn bị sẵn sang cho thế giới ben ngoai bụng mẹ. Be luc nay co can nặng xấp xỉ 1,9kg va cao khoảng 43cm.Tuần thứ 34Bạn sẽ tang can nhanh vao khoảng thời gian nay: tang từ 10- 12 kg,thậm chi dến gần 20kg, so dồ chơi trẻ em rẻ nhất với khi chưa co em be. Bạn nen mua loại ao ngực co kich cỡ lớn, vừa vặn hơn dể dảm bảo minh thấy thoải mai, dễ thở. Dừng quen tập cac bai tập giảm dau va thư gian bạn học dược ở cac lớp tiền sản. Bạn cang quen với những bai tập nay bao nhieu, việc lam bồn sẽ cang thuận lợi bấy nhieu.Sang dến tuần thứ 34, những cử dộng mạnh, những cu dạp của be cung da giảm. Thai nhi da trưởng thanh dầy dủ trong tử cung va khong con chỗ trống nao cho be quẫy dạp. Bạn co thể can cứ vao những diều nay va thong bao cho bac si kịp thời khi thấy những bất thường.Mang thai thang thứ 9 1Tuần thứ 35Diều cần thiết trong tuần thai nay la bạn hay an uống dủ chất, nghỉ ngơi hợp ly, giữ tinh thần luon ổn dịnh dể sẵn sang chao don be yeu. Du bạn cảm thấy than thể vo cung nặng nề, bụng sa xuống cung phải nhớ giữ thoi quen tập thể dục nhẹ nhang nhe.Mặc du hệ thần kinh trung ương của be con dang tiếp tục hoan thiện nhưng phổi thi da phat triển dầy dủ, sẵn sang cho qua trinh hit thở khong khi thay vi trong moi trường nước ối. Một số be da co thể chao dời ở thời diểm nay va rất khỏe mạnh nhưng một số khac thi vẫn “thich” nằm trong bụng mẹ them 1,2 tuần nữa.Tuần thứ 36Vi be co thể chao dời bất cứ luc nao nen bạn luon phải co kế hoạch sẵn sang. Bạn cung nen trang bị them cho minh kiến thức về dẻ mổ phong trường hợp khong sinh be dược theo cach tự nhien.Nếu cần, bạn va gia dinh cung co thể tim hiểu them cac thong tin về bệnh viện nơi bạn sẽ sinh va tham khảo cac dịch vụ cần thiết – chuẩn bị một cach chu dao nhất dể vượt cạn.Luc nay be da dai dồ chơi trẻ em nha banh khoảng 50cm, nặng từ 3- 3,5kg. cac cơ quan của be da phat triển toan diện dể dảm bảo cho một cuộc sống hoan toan mới.Tuần thứ 37 - 40Từ tuần nay, thai kỳ chỉ con la những ngay chờ dợi cuối cung trước khi bạn dược nhin thấy be yeu. Bạn cung dừng lo lắng qua khi nhiều ba mẹ mang thai cung thời diểm da sinh con minh thi chưa nhe. Cac bac si chắc chắn sẽ giup bạn vượt cạn thanh cong.Chuc bạn mẹ tron con vuong! Va dừng quen cho be bu ngay sau khi sinh nhe!