Khach sạn Pha LeKhach sạn Pha Le

Dịa chỉ: 70 Nguyễn Trai, Phường Bến Thanh, Quận 1, Hồ Chi Minh

Tel: 08 38322003 - 38322005 - 38330780; Fax: 08 38330171

Email: [email protected]; [email protected]

Website: hotel84.com/tp-ho-chi-minh/khach-san-pha-le.html

Số phong:

var num_image = 10khach sạn nha trang alt="" src="http://www.hotel84.com/hotel84-images/product/photo/pha-le-hotel10.jpg">

Khach sạn Crystal Hotel nằm ở trung tam Quận 1, thanh phố Hồ Chi Minh, ngay cạnh sieu thị Zen Plaza.

Dược trang bị với san lat gạch va dồ nội gỗ thất, tất cả cac phong nghỉ của khach sạn Crystal dều co 1 TV truyền hinh cap/vệ tinh va minibar. Cac dụng cụ pha tra/ca phe va dịch vụ phong phục vụ suốt 24 tiếng cung co sẵn tại day.

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong SUP Class

Diện tich từ 20 m² với phong ngủ tiện lợi va hiện dại, nội thất, truyền hinh với cac lựa chọn của kenh truyền hinh quốc tế, ket sắt trong phong, thanh phố xem cửa sổ, bồn tắm, may sấy toc ... Gia phong: 

 

Phong TWIN Class

Diện tich từ 25 m² với phong ngủ tiện lợi va hiện dại, nội thất, truyền hinh với cac lựa chọn của kenh truyền hinh quốc tế, ket sắt trong phong, thanh phố xem cửa sổ, bồn tắm, may sấy toc ... Gia phong: 

 

Phong TRIP Class

Diện tich từ 30 m² với phong ngủ tiện lợi va hiện dại, nội thất, truyền hinh với cac lựa chọn của kenh truyền hinh quốc tế, ket sắt trong phong, thanh phố xem cửa sổ, bồn tắm, may sấy toc ... Gia phong:

 

Phong Family Class

Diện tich từ 35 m² với phong ngủ tiện lợi va hiện dại, nội thất, truyền khach sạn da nẵng hinh với khach sạn xanh nghệ an cac lựa chọn của kenh truyền hinh quốc tế, ket sắt trong phong, thanh phố xem cửa sổ, bồn tắm, may sấy toc ... Gia phong: 

 

Loại phongGiaSUPERIOR480.000 vndTWIN524.000 vndTRIP690.000 vndFAMILY790.000 vnd• Tất cả cac gia dược tinh cho mỗi phong/dem va ap dụng cho giường dơn hoặc doi

• Trẻ em từ 0-5 tuổi dược ở miễn phi nếu sử dụng giường co sẵn.

• Gia tren bao gồm an sang, phi phục vụ va thuế GTGT, khong phi hoa hồng.

• Khach sạn co quyền diều chỉnh gia, va thay dổi  bất kỳ cac khoản thuế dược ap dặt bởi chinh quyền dịa phương va trong trường hợp biến dộng tiền tệ.

 Dặt ngay

Pha Le dược thiết kế dẹp va phong cach dể lam cho bạn cảm thấy như ở nha từ khi bạn dến, luon luon sẵn sang cho bạn nhiều dịch vụ tiện nghi .

 

* Dịch vụ Nha hang va Bar

* Phong 24-giờ va an ninh

* Co tầng khong hut thuốc

* Miễn phi trong phong Wi-Fi.

* Rộng rai phong tắm co voi sen / bồn tắm / Jacuzzi.

* Fax, photocopy va cac dịch vụ in ấn.

* Dịch vụ giặt kho-lam sạch

* O to / Motor / dịch vụ cho thue xe dạp

* Dịch vụ dổi tiền

* Du lịch tour du lịch sắp xếp va thong tin