Chụp 500 bức ảnh con gai gặp bệnh hiểm ngheo dể mong phep mau xảy ra

Cha mẹ của co be Olivia George da chụp 500 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc co con gai be bỏng dấu tranh gianh sự sống, dể mong chờ co diều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Co be Olivia George (người Anh), bị mắc bệnh viem mang nao rất nguy hiểm ngay khi mới chao dời dược it ngay. Cha mẹ co be, Danielle, 35 tuổi, va Jamie 41 tuổi da chụp tổng cộng 500 bức ảnh trong suốt qua trinh co be bị bệnh với mong muốn diều kỳ diệu sẽ xảy ra va những bức ảnh sẽ như một minh chứng cho cuộc hanh trinh chiến dấu vi sự sống của Olivia.

Chụp 500 bức ảnh con gai gặp bệnh hiểm ngheo dể mong phep mau xảy ra 1

Olivia Geogre, co be dược cha mẹ chụp500 bức ảnh trong suốtqua trinh chiến dấu với bệnh viem nao.

Danielle – mẹ co be cho biết: "Chung toi muốn nắm bắt mọi khoảnh khắc. Chung toi sợ minh sẽ mất con khi be bị bệnh như vậy, nhưng chung toi nghi rằng những bức ảnh sẽ giup chung toi dương dầu với thử thach kho khan nay. Quả thật, khi chụp lại những bức hinh con gai phải nối với rất nhiều may moc, toi da rất sợ hai. Nhưng toi biết, nếu con be co thể sống sot thi chung toi co thể cho be xem toan bộ cuộc hanh trinh”.

Chụp 500 bức ảnh con gai gặp bệnh hiểm ngheo dể mong phep mau xảy ra 2

Olivia dược nối với rất nhiều may moc hỗ trợ sự sống của co be.

Cặp vợ chồng nay da chụp lại 500 bức ảnh về co con gai kem may mắn của minh trong suốt qua trinh Olivia bị bệnh, với nỗi lo sợ mỗi một phut giay dều la khoảnh khắc cuối cung của co be.

Olivia sinh dược sinh ra tại Bệnh viện trường Nevill, la một em be khỏe mạnh nặng khoảng 2.5kg. Nhưng chỉ một tuần sau khi sinh, Olivia co cac triệu chứng như bỏ an, hon me sau. Cha mẹ co vội vang dưa Olivia vao bệnh viện. Tại day, co be dược chẩn doan la bị viem mang nao.

Cha mẹ Olivia da quyết dịnh chụp lại từng khoảnh khắc của co be, từ hinh ảnh chiếc trực thang dưa be dến bệnh viện, những tin nhắn người than dộng vien, dến hệ thống thiết bị may moc duy tri sự sống cho Olivia, …

Va diều kỳ diệu da xảy ra! Sau nhiều tuần chịu dau dớn, Olivia da binh phục một cach dang kinh ngạc va dược trở về nha, mặc du co be vẫn phải sử dụng thuốc diều trị viem cơ tim – di chứng của bệnh viem mang nao.

Chụp 500 bức ảnh con gai gặp bệnh hiểm ngheo dể mong phep mau xảy ra 3

Olivia ben cạnh bố, mẹ va anh trai Isaac 2 tuổi.

Nhin bức ảnh tươi cười của Olivia ben cạnh bố, mẹ va anh trai Issac 2 tuổi, thật kho co thể nghi rằng thien thần nhỏ nay da từng phải trải qua khoảng thời gian thập tử nhất sinh.