Khach sạn Aries Sai Gon

Giới thiệu: Như một kho bau ẩn minh trong sự ồn ao nao nhiệt của khu vực mua sắm ngay trung tam, khach sạn Aries mang dến một gia trị thật tuyệt vời xứng dang dồng tiền với sự tiếp don nồng hậu.

Như một kho bau ẩn minh trong sự ồn ao nao nhiệt của khu vực mua sắm ngay trung tam thanh phố Hồ Chi Minh, khach sạn Aries Sai Gon mang dến một gia trị thật tuyệt vời xứng dang dồng tiền với sự tiếp don nồng hậu.

Khach sạn Aries dạt tieu chuẩn 2,5 sao bởi sự giới hạn về số lượng phong nhưng cung cấp dầy dủ cac tiện nghi va dịch vụ theo sự mong dợi của quy khach với dẳng cấp khach sạn 3 sao.

Vị tri cuối ngo ngay tại vong xoay tấp nập nhất của thanh phố Hồ Chi Minh, khach sạn Aries la nơi thật sự yen tinh ấm ap dể quy khach nghỉ ngơi khi xa nha. Chỉ một quang di bộ la dến chợ Bến Thanh va cac khu trung tam thương mại chinh.

Quầy giải khat, vệ tinh/cap truyền hinh, truy cập internet – khong day (miễn phi), cac phong khong hut thuốc dược dặt giữa những tiện nghi ma quy khach co thể tim thấy trong từng mỗi phong. Quy khach sẽ tận hưởng cac tiện ich tuyệt vời trong resort phu quốc bao gồm tủ sắt an toan, tour du lịch, wifi tại khu vực chung, cầu thang bộ. Sự tiện nghi va tiện lợi la những dấu ấn dậm net tại khach sạn Aries.

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach sạn/san bay

Ket an toan

Phong gia dinh

Thang may

Trung tam thương mại

WiFi

Ban cong/san thượng

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Ket sắt trong phong

Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng

Phong khong hut thuốc

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Tủ lạnh

Voi hoa sen

Voi hoa sen va bồn tắm rieng biệt

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)

Dịch vụ dỗ xe

Giảm gia dến 50% cho loại phong Standard. Nay gia phong chỉ con: 699.000VND/phong/dem

Gia tren dược ap dụng từ nay dến 31/12/2012

Gia tren da bao gồm an sang Buffet va phi dịch vụ

Miễn phi 02 chai suối nhỏ dặt phong hang ngay

Miễn phi truy cập Internet khong day

Khong ap dụng cho bất kỳ chương trinh khuyến mại khac

Diều kiện ap dụng

Quy khach lien hệ với chung toi va dặt cọc thanh toan trước tiền phong, dể chung toi chủ dộng dặt phong cho quy khach

Hay nhấc may len va gọi cho chung toi ngay từ bay giờ theo số diện thoại 0917.407.298 gặp Ms Cuc

Ngoai ra Quy khach co thể gửi thong tin cho chung toi vao dịa chỉ email:[email protected] dể chung toi co cơ hội cham soc Quy khach dược chu dao nhất với những thong tin dầy dủ nhất

Tran trọng cảm ơn!