Khach sạn Hoa Phượng<a rel='nofollow' target='_blank' href=khach san Hoa Phượng">

Dịa chỉ: 12/14/16 Trần Phu, Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

Tel: 0710 3824834

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/can-tho/khach-san-hoa-phuong.html

Số phong: 36

var num_image = 10 Khach sạn Hoa Phượng dạt tieu chuẩn 1 sao tọa lạc tại trung tam thanh phố, co vị tri rất thuận lợi cho du khach tham quan va mua sắm.

 

Cung dội ngu nhan vien da qua dao tạo chuyen nganh phục vụ chu dao, nhiệt tinh sẵn sang phục vụ theo mọi yeu cầu của khach với khẩu hiệu: “vui long khach dến - vừa long khach di”.

 

Khach sạn chung toi luon vươn tới sự hoan hảo về chất lượng va phong cach phục vụ. Chung toi rất mong muốn dược don nhận sự ủng hộ va hợp tac của quy du khach.

 

Nằm ngay cạnh Trung tam thương mại Cai Khế - khu mua ban sầm uất nhất thanh phố Cần Thơ, va hệ thống cac sieu thị như: MaxiMart, cung hệ thống cac ngan hang va khu vui chơi giải tri hiện dại sẽ la dịa chỉ ly tưởng nhất cho du khach va doanh nhan tim kiếm một nơi lưu tru cho những chuyến cong tac cung như chuyến du lịch của quy khach khi dến với thanh phố Tay Do.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong cao cấp

Khach sạn Hoa Phượng gồm 36 phong nghỉ dạt tieu chuẩn một sao với trang thiết bị dầy dủ va gia cả hợp ly dap ứng mọi nhu cầu của du khach trong va ngoai nước.

Diện tich 22m vuong

Giường: 1m60 (1 giường) hoặc 1m50 – 1m20 (2 giường) hoặc: 1m60 (1 giường) va 1m50 – 1m20 (1 giường)

 

Phong tieu chuẩn

Diện tich 20m vuong

Giường: 1m60 (1 giường) hoặc 1m50 – 1m20 (2 giường)Tiện nghi trong phong:

Cửa sổ nhin ra thanh phố

Diện thoại quốc tế

May diều hoa

Dep di trong phong

Mini-bar

May nước nong lạnh

TV 21”

Moc treo quần ao

Internet wifi tốc dộ cao

Sổ hướng dẫn dịch vụ

 Dặt ngay