Be Khanh Ngọc va sự cố tuổi len 2

Noel nam ngoai di chơi Da Lạt cung bố mẹ bị say xe nen be cứ nằng nặc doi về du dang ở tren oto. Vừa xuống xe la be lại nhanh nhẹn, nhảy như con soc, kham pha dủ thứ va tỏ ra vo cung thich thu.

Nhin ảnh nay, ai cung nghi be la con trai. Mọi người con bảo mẹ chau sao diệu thế, deo cả hoa tai cho con trai.

Nhin ảnh nay, ai cung nghi be la con trai. Mọi người con bảo mẹ chau sao diệu thế, deo cả hoa tai cho con trai.

Bức ảnh chụp cung ngay 30/1/2009, mặc vay, trong nữ tinh hơn hẳn

Bức ảnh chụp cung ngay 30/1/2009, be thay vay, trong ro la một be gai.

Những tam hinh be chụp trong chuyến di Da Lạt thang 12 nam ngoai...

Bức ảnh nay be chụp trong chuyến di Da Lạt thang 12 nam ngoai.

Nhan kỉ niệm 3 nam ngay cưới của ba mẹ va sinh nhật lần thứ 2 của be

Chụp nhan kỷ niệm 3 nam ngay cưới của ba mẹ va sinh nhật lần thứ 2 của be.

Dều la ngay 28/12.

Hai sự kiện quan trọng tren dều nhằm ngay 28/12.

Thuy Lan

* Mời chia sẻ hinh ảnh, clip vui của be qua mail [email protected] Bạn dọc chịu trach nhiệm về tinh xac thực thong tin da gửi. Mục nay khong co nhuận but.