Khach sạn Ngọc LinhKhach sạn Ngọc Linh

Dịa chỉ: 283/21 Phạm Ngu Lao, Quận 1, TP Hồ Chi Minh

Tel: 08 38375159 - 39207874; Fax: 08 39207902

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/tp-ho-chi-minh/khach-san-ngoc-linh.html

Số phong:

var num_image = 10Khach sạn Ngọc Linh la một toa nha hiện dại với kiến truc dẹp, tọa lạc ở trung tam của Sai Gon, bạn chỉ cần vai phut di từ trung tam thanh phố tới bất cứ nơi nao trong thanh phố. Với dội ngu nhan vien than thiện va cac phong dều co tiện nghi cơ bản như diều hoa khong khi va truyền hinh cap, Internet Wifi, tủ lạnh nhỏ va phong tắm rieng với nước lạnh/ nong.

dat khach san o nha trang yesgo.vn thuộc sở hữu gia dinh va vận hanh như một khach sạn mini. Khach sạn co nhiều loại phong bao gồm dơn, doi, phong doi va ba với tiện nghi hiện dại sẵn sang dể phục vụ quy khach.

 

 

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

 

Phong Single: 1 giường

Diện tich: 14 met vuong

Số phong: 4

 

Phong Double: 1 giường

Diện tich: 16 met vuong

Số phong: 4

 

Phong Twin: 2 giường

Diện tich: 16 met vuong

Số phong: 4

 

Phong Triple: 2 giường

Diện tich: 20 met vuong

Số phong: 4

 

Tiện nghi trong Phong:

Diều hoa nhiệt dộ.

Truyền hinh cap với cac kenh quốc tế.

Tin phong tắm voi hoa sen, may nước nong va lạnh.

Diẹn thoại

Tủ lạnh

Internet wifi trong phong

Phong co cửa sổ dể Lobby.

Loại phongGiaPhong Single380.000 vndPhong Double465.000 vndPhong Twin510.000 vndPhong Triple630.000 vnd Dặt ngay

 

Truy cập Internet, E-mail, ...

Giặt ủi.

Cho thue xe.

Don tại san bay.

Dặt ve may bay va xac nhận chuyến bay.

Thong tin va truyền thong.24/24h nhan vien bảo vệ.

 

 

 

Tất cả cac phong dều dược trang bị tiện nghi thoải mai với một bầu khong khi than thiện.Tất cả cac phong dều co diều hoa khong khi, truyền hinh cap, diện thoại, tủ lạnh, Wifi internet va phong tắm rieng với nước lạnh/ nong.