Khach sạn Hồng TấnKhach sạn Hồng Tấn

Dịa chỉ: 180 Dường Binh Minh, Thị Xa Cửa Lo, Nghệ An

Tel: 038 3824387 - 0912741109

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/cua-lo/khach-san-hong-tan.html

Số phong:

var num_image = 10Khach sạn Hồng Tấn - Cửa Lo la khach sạn nằm tren trục dường Binh Minh, cach bai tắm trung tam khoảng vai chục met. Gần cac dịa diểm giải tri va vui chơi như: Dảo Lan Chau, chợ Hải sản, lang chai Nghi Thủy, diểm mua sắm hang diện tử... 

 

Khach sạn với 26 phong nghỉ, co nội thất hiện dại, dầy dủ dồ dung, trang tri ấm cung, tao nha cung với cửa sổ rộng nhin ra bai biển. Khach sạn Hồng Tấn sẽ lam cho quy khach thực sự cảm thấy thoải mai, thuận tiện va hai long bởi tinh chuyen nghiệp, mến khach sạn yen dỗ 70 ly chinh thắng khach va than thiện của toan thể nhan vien khach sạn.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Phong 2 giường doi

- Phong 2giường doi, diều hoa, tủ lạnh, ban khach sạn da lạt dẹp tra, tủ quần ao, TV truyền hinh cap, diện thoại, wifi 

- Phong tắm tiện nghi dầy dủ

 

1 Giường doi + 1 Giường dơn

- Phong 1 Giường doi + 1 Giường dơn, diều hoa, tủ lạnh, ban tra, TV truyền hinh cap, diện thoại, wifi 

- Phong tắm tiện nghi dầy dủ

 Dặt ngay