Khach sạn Vinh Hưng I

Khach sạn Vinh Hưng I

Dịa chỉ: 143 dường Trần Phu, Hội An, Quảng Nam

Tel: 0510 3861621

Email: [email protected]

Website: hotel84.com/hoi-an/khach-san-vinh-hung-1-hoi-an.html

Số phong: 6var num_image = 10

Mang linh hồn của ngoi nha phố 200 nam tuổi, Vinh Hưng 1 la di sản lịch sử thực sự trong phố cổ Hội An. Khach sạn tự hao với vẻ hấp dẫn cổ diển của minh, du khach sẽ co cảm giac la một phần của qua khứ phong phu của Hội An .

 

Khai trương vao nam 1994, nằm ngay tại trung tam của phố cổ Hội An, Vinh Hưng 1 la một khach sạn nhỏ với vai phong , nhưng diều nay la một phần của sự quyến ru của no. khach san thien thanh la một trong những khach san hoang anh dalat dầu tien mở cửa cho du lịch.

 

Nhin ra dường phố chật hẹp Hội An, ban cong tầng dầu tien của khach sạn la nơi ly tưởng dể chiem ngưỡng một cuộc sống yen binh với một ly rượu vang. Tất cả 6 phong , dược trang tri với dồ nội thất bằng gỗ dược chạm khắc truyền thống, trinh bay một sự pha trộn hoan hảo của kiến truc truyền thống va tiện nghi hiện dại .

 

Một chứng nhan lịch sử cung với một bầu khong khi tuyệt vời la những gi về Vinh Hưng 1. Khi man dem buong xuống, cac ban cong bằng gỗ phat sang am ảnh với những tia sang phat ra từ những chiếc den lồng dỏ .Một khach sạn dộc dao, một kinh nghiệm dang nhớ !

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Suite 101

Suite 102

Suite 201

Suite 202

Heritage Suite 206

Heritage Suite 208

 

 Dặt ngay

 

Nha hang Vinh Hưng, nằm ​​cạnh khach sạn, la một nơi tuyệt vời dể an cơm trưa ở tren san thượng va ngắm cảnh Hội An.