Khach sạn Huế Queen 1

Khach sạn Huế Queen 1

Dịa chỉ: 29 Trần Quang Khải, Tp. Huế

Tel: 054 3828444

Email: [email protected]Website: hotel84.com/hue/khach-san-hue-queen-1.html

Số phong:

var num_image = 10khach sạn 3 sao gần biển vung tau Huế Queen 1 dạt tieu chuẩn 3 sao với chin tầng va 58 phong. Cac phong dều dược thiết kế hướng nhin ra thanh phố tạo cảm giac thoải mai cho quy khach trong suốt thời gian lưu lại Huế.

 

Ngoai ra, gia khach san o da lat yesgo.vn dược trang bị hệ thống thang may hiện dại, hồ bơi ngoai trời rộng rai, hệ thống nha hang va bar với thực dơn Au A, san dậu xe rộng rai va an toan, cac tiện ich viễn thong tieu chuẩn quốc tế, va dược trang bị hệ thống truy cập internet bang thong rộng...

 

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

CLASSIC ROOM

25 – 30 m2, giường doi kich cỡ 180 x 200 cm, hướng nhin ra thanh phố, miễn phi truy cập internet bang thong rộng.  

 

DELUXE ROOM

30 m2, hướng nhin ra thanh phố, miễn phi truy cập internet bang thong rộng.  

 

FIRST CLASS ROOM

25 – 30 m2, giường ghep doi, kich cỡ 120 x 200 cm, hướng nhin ra thanh phố, miễn phi truy cập internet bang thong rộng.  

 Dặt ngay

● Security peephole

● Dong diện 220/240 V

● Quầy nước va banh kẹo

● Hai chai nước khoang miễn phi

● Dụng cụ pha tra

● Phong tắm rieng với bồn tắm hoặc voi sen (Queen II)

● Phong tắm rieng với bồn tắm (Queen I)

● May sấy toc

● Dồ dung danh giầy

● May lạnh

● Hệ thống khoa cửa an toan

● Diện thoại quốc tế

● TV truyền hinh cap

● Internet dường truyền tốc dộ cao (ADSL) va mạng khong day Wifi miễn phi

● Ban trang diểm

● Ban lam việc

● Tủ quần ao

● Bộ ban ghế sofa tiếp khach

Nha hang với sức chứa 200 khach va 2 quầy Bar phục vụ cac mon dặc sản:

+ Cac mon an Au, A

+ Cac thức uống phong phu. Giờ phục vụ: từ 6:00 dến 24:00

 

* Cach thức chi trả: tiền mặt, JCB, thẻ Visa va thẻ Master