Khach sạn Bali

Khach sạn BaliDịa chỉ: Số 210 Trần Duy Hưng, Trung Hoa, Cầu Giấy, Ha Nội

Tel: 04 37830222

Email: [email protected]

Website: www.hotel84.com/ha-noi/khach-san-bali.html

Số phong:

var num_image = 10 Bali Hotel La một khach sạn mini sang trọng hiện dại ở Ha Nội, khach sạn khong qua cach xa trung tam thanh phố rất thuận tiện cho việc di lại của khach hang khi dến với thủ do.

 

Bali hotel tọa lạc tại một vị tri ly tưởng – tren dường Trần Duy Hưng, một nơi cach khong qua xa cac trung tam kinh tế, thương mại, dịch vụ của Ha Nội.

 

Khach hang sẽ khong phải tốn thật nhiều thời gian cho việc di chuyển của minh dể dến những khu trung tam phat triển của thanh phố. Từ khach san ngoc lan 4 sao dalat, bạn co thể di ghe tham những dịa diểm nổi bật của thanh phố Ha Nội như chua Trấn Quốc, chợ hoa Quảng Bạ, phố cổ Ha Nội, con dường gốm sứ … hoặc những trung tam dịch vụ giải tri khac của Ha Nội.

 

Bali hotel la một khach san dalat 24h mini, dược trang bị dầy dủ trang thiết bị hiện dại như một khach sạn 3 sao với hệ thống nội thất sang trọng dầy dủ tiện nghi, trang tri ấm cung, tao nha, nơi nghỉ ngơi yen tinh Bali da chinh phục dược cả những khach hang kho tinh nhất bởi những tiện nghi ma no mang lại như: phong co diện tich kha rộng, cửa sổ thoang nhin ra thanh phố. Nội thất dược thiết kế dầy dủ cho việc nghỉ nghơi va cong việc của bạn như co ban lam việc, bộ ban ghế uống tra, bộ ban trang diểm. Tại phong bạn co thể truy cập Internet với tốc dộ cao 24/24h, truyền hinh cap với rất nhiều kenh thong tin giải tri dể bạn tiếp nhận thong tin giải tri kinh tế, chinh trị - xa hội một cach nhanh va thuận tiện nhất.

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

 

 Dặt ngay