Trẻ bị viem phổi dạng suyễn, phải lam sao

Con toi nam nay 8 tuổi, nặng 22 kg. Từ 2 tuổi, chau thường bị chảy nước mui, ho thở kho khe.Dến bac si kham thi dược bảo chau bị viem phổi dạng suyễn.

Be hoc dị vật tưởng nhầm hen suyễn, viem phổi/Một số bệnh dễ mắc vao mua lạnh

Chau bị thường xuyen cho dến khi len 6 tuổi thi khong thấy bệnh xuất hiện nữa. Cach day 1 thang, bệnh của chau xuất hiện trở lại, tiến triển rất nhanh va co vẻ nặng hơn. Chau thở rất mạnh kem theo tiếng rit.

Trong thang nay chau da bị 2 lần, chau rất biếng an, gầy yếu. Vậy co phải con toi da bị bệnh suyễn khong? Lam cach nao dể phong ngừa biến chứng viem phổi cho chau? Gia dinh rất lo lắng nhờ bac si tư vấn dum. Xin cảm ơn. (Trần Thị Luyến)

hen1-1773-1385444782.jpg

Ảnh minh họa: Omron.

Trả lời:

Chao bạn,

Với tiền sử bệnh như bạn kể tren va cac triệu chứng hiện tại của chau, co thể chau da mắc bệnh hen suyễn. Toi khuyen bạn nen dưa chau tới kham tại chuyen khoa ho hấp dể dược chẩn doan va kiểm soat bệnh hen một cach tốt nhất.

Dể phong ngừa biến chứng viem phổi, trong trường hợp nay, chau cần co một chế dộ dinh dưỡng hợp ly, tranh cac yếu tố bất lợi cho sức khỏe của chau như khong khi o nhiễm, khoi bụi..., dặc biệt thời tiết thay dổi, cần chu y khong dể chau nhiễm lạnh. Bạn cung nen tranh cac Binh sữa DrBrown bibomart.com.vn thức an, hay những vật thể co thể khiến cơ dịa chau dị ứng.

Chuc chau va gia dinh mạnh khỏe.

Tiến si, bac si Hoang Thị PhượngTrưởng khoa Lao, Bệnh viện Lao Phổi Trung ương