Phiên dịch tiếng Nhật

Công ty dịch thuật VNC cung cấp phiên dịch tiếng Nhật với những hình thức sau:

1. Phiên dịch tiếng Nhật cabin

2. Phiên dịch tiếng Nhật Hội nghị, hội thảo

3. Phiên dịch Tiếng nhật tháp tùng

5. Phiên dịch tiếng Nhật đàm phán kinh tế

6. Phiên dịch tiếng Nhật chuyển giao công nghệ

7. Phiên dịch dự án công trình tiếng Nhật

8. Phiên dịch hội thảo qua mạng, qua điện thoại

Dichthuatvnc.com là đơn vị cung cấp dịch vụ Phiên dịch  tại hầu hết các tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc như: Đà Nẵng, Huế, Tp HCM , phiên dịch ở miền tây,