Khach sạn Golden Dragon

Dịa chỉ: 78/36 Tuệ Tinh, Nha Trang, Khanh Hoa

Mo tả

Khach sạn Golden Dragon la một khach san tai da nang www.yesgo.vn tieu chuẩn quốc tế, nằm ở trung tam của thanh phố Nha Trang. Tọa lạc tren con phố Tuệ Tinh yen binh, chỉ mất 5 phut dến bai biển lang mạn của Nha Trang.Khach sạn bao gồm 21 phong tieu chuẩn quốc tế va thoải mai với dầy dủ tiện nghi, dịch vụ tuyệt vời va nhan vien lịch sự của khach sạn. Nha hang của khach sạn cung cấp thực dơn Việt va Chau Au dể dap ứng thị hiếu ẩm thực của quy khach.Với phương cham khach hang la thượng dế khach sạn dảm bảo mang dến cho Quy khach những ngay nghỉ thoải mai va ấn tượng.

Tiện nghi va phục vụ

Nha hangDưa don ra san bayTennisBarDưa khach tham quanBể bơiPhong hội thảoQuầy lưu niệmDịch vụ thẩm mỹTrung tam thương mạiPhong thể dụcMassageTruy cập InternetCafeSauna