Khach sạn Quận 1 May Hotel

Giới thiệu: Với một vị tri trung tam thanh phố, va gia cả phải chang, http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/vung-tau/resort-the-grand-ho-tram-strip-vung-tau-9784.html la một gia trị tuyệt vời cho sự lựa chọn trong thanh phố lớn nhất của Việt Nam.

Mo tả khach sạn

Với một vị tri trung tam thanh phố, va gia cả phải chang, khach sạn la một gia trị tuyệt vời cho sự lựa chọn trong thanh phố lớn nhất của Việt Nam. Nằm ở quận 1, bạn co thể dễ dang dến cac diểm tham quan như Nha thờ Dức Ba va chợ Bến Thanh. Tiện nghi giải tri của khach sạn la một hồ bơi trong nha, phong tập thể dục va tắm hơi, tất cả dều dược mở vao buổi tối tới muộn, no thuận tiện cho khach hang dể sử dụng sau một ngay tham quan thanh phố. Cac phong dều rộng rai va co diều hoa, Internet Wife va một bồn tắm. Nha hang của http://www.yesgo.vn/vi/khach-san/nha-trang.html phục vụ nhiều mon an dịa phương va quốc tế, va ngoai ra con co dịch vụ 24 giờ. Kham pha lịch sử va quyến ru của thanh phố Hồ Chi Minh với sự thoải mai tại May Hotel.

Thong tin hữu ichSố phong

118

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ phong 24 giờ

Nha hang

Quan bar cạnh bể bơi

Thang may

Tour

Trung tam thương mại

WiFi

Ban

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Bể bơi trong nha

Bể bơi ngoai trời

Phong tắm hơi

Thiết bị tập thể dục

Internet (miễn phi)

Internet khong day (miễn phi)

Bai dỗ xe