Moevenpick Ha Nội doạt giải khach sạn sang trọng hang dầu

Giam dốc tổ chức nay, ong Marinique de Wet cho biết: “Ngay cang co nhiều khach du lịch tren toan thế giới tim kiếm những gia trị cao cấp, dịch vụ hoan hảo với chất lượng cao nhất. Họ thực sự quan tam dến những dịch vụ du lịch co chất lượng tốt dược cong nhận bởi World Luxury Hotel Awards trước khi dưa ra quyết dịnh dịa diểm du lịch. Cac doanh nghiệp trong nganh dịch vụ tham gia giải thưởng nay luon chu trọng dến sự rieng biệt, dộc dao va cac chỉ tieu khắt khe danh rieng cho khach sạn cao cấp”.

Ban quản ly khach sạn với chiếc cup vinh danh khach sạn cao cấp nhất thanh phố. (Ảnh:Moevenpick Ha Nội)

Ban quản ly khach sạn với chiếc cup vinh danh khach sạn cao cấp nhất thanh phố. (Ảnh:Moevenpick Ha Nội)

Trước thong tin khach sạn dược vinh danh, Tổng giam dốc Moevenpick Ha Nội ong Anthony Quin chia sẻ: “Giải thưởng cao quy nay như một mon qua danh cho dội ngu nhan vien khach sạn… Khach sạn chung toi sẽ tiếp tục phấn dấu dể dạt dược những thanh tich xuất sắc bằng việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao, mang dến cho khach hang những trải nghiệm khach san thong xanh dalat rieng biệt bằng cach tiếp cận chu dao dến từng ca nhan khach hang, dảm bảo những tieu chi hang dầu của khach sạn Moevenpick: chất lượng, sự tin cậy va cham soc khach sạn phan thiết 3 sao tận tinh dến từng ca nhan”.

Giải thưởng World Luxury Hotel Award la thanh tich cao nhất dược cac khach sạn cao cấp hang dầu thế giới hướng tới. Dựa tren chất lượng dịch vụ cung cấp va phương phap quản ly hiệu quả, những doanh nghiệp dạt danh hiệu nay dược binh chọn một cach cong tam bởi cac nha tổ chức du lịch quốc tế, cac dại ly du lịch va khach hang.

Giải thưởng dược sang lập nhằm cong nhận va vinh danh cac khach sạn co những thanh tich xuất sắc trong việc cung cấp cac dịch vụ chất lượng cao.Amiana Nha Trang doạt giải resort hang dầu cho tinh nhanAmiana Resort Nha Trang vinh dự dược nhận giải thưởng uy tin World Luxury Hotel Awards 2014 với dề cử ‘Khu nghỉ dưỡng sang trọng danh cho tinh nhan’.

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 20:27 - 13/01/2015

Theo Xuan Mai/Việt Nam Plus

(*) Tieu dề da dược Zing.vn dặt lại